Keramisk form och produktion

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Utbildningen har sitt ursprung i den keramiska hantverkstradition som växte fram runt Rörstrand Porslinsfabrik och senare Designhuset i regi av Carl Harry Stålhane och Kent Ericsson.

Då, precis som på skolan idag handlar det om att låta tekniskt hantverkskunnande bli ett fundament för nya konstnärliga uttryck och experiment. Skolan har som specialitet att ge kunskaper om serieframställning av keramiskt gods genom gjutning och formning i gipsformar, en mycket viktig kunskap om du som keramiker ska kunna livnära dig på en egen produktion.

Lärare och personal har en gedigen kunskap inom det keramiska området. I verkstäderna erbjuder vi tekniska resurser som är en förutsättning för att du ska få kunskap om hur man driver en rationell men småskalig produktion. För dig som är extra intresserad av serieproduktion genom gjutning i gipsformar så erbjuder vi landets bästa utbildningsmöjligheter inom detta område.

Under utbildningen läser du också en kurs tillsammans med de övriga utbildningarnas studerande, där du orienterar dig i entreprenörskap, marknadskommunikation och företagande för kulturarbetare samt enklare verktyg för att sammanställa en meritportfolio och annat presentationsmaterial i tryck och digitalt.

Under din utbildningsperiod får du som elev möjlighet att visa upp din keramik i samband med utställningar, projektredovisningar och olika event. Slututställning för årskurs två hålls varje vår.

Utbildningens upplägg

Utbildningen startar hösten 2020 och omfattar två års heltidsstudier på Formakademin i Lidköping. Keramisk form och produktion är en konst- och kulturutbildning med inriktning mot kvalificerade yrkeskunskaper med stöd och godkännande från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Du har rätt till studiemedel via CSN. Utbildningen är berättigad till statligt studiestöd som konst- och kulturutbildning på eftergymnasial nivå (B1). En elevavgift på 11 500 kr/termin tas ut. Du kan söka extra studielån för denna kostnad. Formakademin är utbildningsanordnare och du genomför dina studier i Formakademins lokaler på Fabriksgatan 4 i Lidköping.

Utbildningen startar höstterminerna 2020, 2021 och 2022

Läs mer om Keramisk form och produktion och om Formakademin

 

Behörighet

Utbildningen har inga särskilda krav på förkunskaper, men många som går utbildningen har först gått estetiskt program på gymnasiet, studerat vid en folkhögskola eller praktiserat hos en keramiker. Om du har större dokumenterad erfarenhet kan du genom validering söka direkt till årskurs två. Du behöver godkänd gymnasieutbildning eller möjlighet till validering av tidigare erfarenhet, arbete/studier. Utöver betyg mm ska ansökan innehålla varierade arbetsprover och din tolkning av en specialuppgift. Läs mer om ansökan och arbetsprover

Utbildningsinnehåll

Formgivning

 • färg och formlära
 • bild och gestaltning
 • formgivning
 • schablonorginal och screentryck
 • frihandsteckning

Marknadskommunikation

 • kulturentreprenörskap/företagande
 • grafiskform och layout
 • marknadsorientering
 • designmetodik
 • presentationsteknik
 • projektplanering

Produktionsteknik

 • gipsteknik
 • gjutning/formning
 • frihandsdrejning/byggtekniker
 • dekorteknik och glasering
 • processanpassning

Verkstadsteknik

 • keramiska bränningstekniker
 • framställning av keramiska massor och glasyrer
 • arbetsmiljö- yrkeshygieniska frågor för keramiker

Slutarbete

 • formgivning
 • produktion och ekonomi
 • dokumentation
 • materialkunskap
 • utställningsteknik

Ansökan

Du behöver en godkänd gymnasieutbildning eller möjlighet till validering av tidigare erfarenhet, arbete/studier. Utöver betyg med mera ska ansökan innehålla varierade arbetsprover och din tolkning av en  specialuppgift. Läs mer om ansökan

Ansökan för start hösten 2020 är stängd.

Utbildningen startar hösten 2021, hösten 2022 samt hösten 2023.

Har du frågor, kontakta oss på Formakademin, tel 0510-248 00, info@formakademin.se

Vad är en konst- och kulturutbildning?

Konst- och kulturutbildningar är en ny eftergymnasial utbildningsform i Sverige. De första utbildningarna startade hösten 2015. Utbildningarna finns inom exempelvis dans, musik, teater, film, konst och mode. De bedrivs av fristående (privata) skolor men står under statlig tillsyn och får stöd i form av statsbidrag och/eller studiestödsberättigande för de studerande.Många av utbildningarna förbereder för fortsatta studier på högskolan, på till exempel konst-, musik- eller teaterhögskolor. Andra leder direkt till ett yrke, som exempelvis dansare, designer eller musikalartist.

Här ryms även kortare kurser som ger fördjupning eller inspiration inom ett område, till exempel stickning, smide eller folkdans. Dessa har som syfte att på något sätt bevara eller utveckla kulturarvet. Vilka utbildningar som finns kan du se på vår webb konstkulturutbildning.se som vänder sig till potentiella sökande. Längden på utbildningarna kan variera från några dagar upp till flera år. De längre utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN. Skolorna tar studerandeavgifter för undervisningen. Hur stora avgifterna är varierar mycket mellan olika utbildningar och beror på hur mycket de får i statsbidrag.

konstkultur-300x76_Formakademin

Utbildningen har inga särskilda krav på förkunskaper, men många som går utbildningen har först gått estetiskt program på gymnasiet, studerat vid en folkhögskola eller praktiserat hos en keramiker. Om du har större dokumenterad erfarenhet kan du genom validering söka direkt till årskurs två. Du behöver godkänd gymnasieutbildning eller möjlighet till validering av tidigare erfarenhet, arbete/studier. Utöver betyg mm ska ansökan innehålla varierade arbetsprover och din tolkning av en specialuppgift. Läs mer om ansökan och arbetsprover

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta