Keramisk form och produktion, hösten 2019

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Utbildningen har sitt ursprung i den keramiska hantverkstradition som växte fram runt Rörstrand Porslinsfabrik och senare Designhuset i regi av Carl Harry Stålhane och Kent Ericsson.

Keramisk form och produktion_Formakademin

Då, precis som på skolan idag handlar det om att låta tekniskt hantverkskunnande bli ett fundament för nya konstnärliga uttryck och experiment. Skolan har som specialitet att ge kunskaper om serieframställning av keramiskt gods genom gjutning och formning i gipsformar, en mycket viktig kunskap om du som keramiker ska kunna livnära dig på en egen produktion.

Lärare och personal har en gedigen kunskap inom det keramiska området. I verkstäderna erbjuder vi tekniska resurser som är en förutsättning för att du ska få kunskap om hur man driver en rationell men småskalig produktion. För dig som är extra intresserad av serieproduktion genom gjutning i gipsformar så erbjuder vi landets bästa utbildningsmöjligheter inom detta område.

Under utbildningen läser du också en kurs tillsammans med de övriga utbildningarnas studerande, där du orienterar dig i entreprenörskap, marknadskommunikation och företagande för kulturarbetare samt enklare verktyg för att sammanställa en meritportfolio och annat presentationsmaterial i tryck och digitalt.

Under din utbildningsperiod får du som elev möjlighet att visa upp din keramik i samband med utställningar, projektredovisningar och olika event. Slututställning för årskurs två hålls varje vår.

Utbildningens upplägg

Utbildningen startar 2018 och omfattar två års heltidsstudier på Formakademin i Lidköping. Keramisk form och produktion är en konst- och kulturutbildning med inriktning mot kvalificerade yrkeskunskaper med stöd och godkännande från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Du har rätt till studiemedel via CSN. Utbildningen är berättigad till statligt studiestöd som konst- och kulturutbildning på eftergymnasial nivå (B1). En elevavgift på 11 500 kr/termin tas ut. Du kan söka extra studielån för denna kostnad. Formakademin är utbildningsanordnare och du genomför dina studier i Formakademins lokaler på Fabriksgatan 4 i Lidköping.

Läs mer om utbildning och hur du gör en anmälan på Formakademins hemsida.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen