Keramisk form, design och hantverkstekniker

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Behöver du grunder för vidare utbildning inom den kreativa sektorn, är du kreativ i ditt arbete eller är intresserad och nyfiken på området?

Keramisk produktion, Campus

I samarbete med Formakademin i Lidköping erbjuder en 1-årig kurs inom Yrkesvux (gymnasienivå) i Keramisk form, design och hantverkstekniker.

Innehåll

  • keramisk formning och gjutning
  • gipsarbete
  • plantrycksteknik
  • digital bearbetning
  • marknadskommunikation
  • färg och form
  • yrkespraktik.

Kursen ger meriter till fortsatta studier på någon av Formakademins utbildningar; Keramisk form och produktion, Designmodellör eller Mönsterdesign och grafiska tekniker.

Ansökningstid: 15 april – 15 maj
Utbildningstid: 19 augusti  2019– 15 maj 2020, totalt 40 veckor.
Studieort: Formakademins lokaler på Fabriksgatan 4 i Lidköping
Kontakt: Carina Bergkvist, telefonnummer 070-666 96 18

Behörighet

Grundskola eller motsvarande

Utbildningsinnehåll

Hantverksteknik 1, 200 p
Hantverksteknik 2, 200 p
Hantverksteknik 3, 200 p
Hantverksteknik 4, 200 p

1 vecka=20 poäng

Hantverksteknik 1

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Vanligt förekommande tekniker och metoder för att utföra arbeten eller förverkliga idéer till färdiga produkter.
Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande.
Materialberäkning och planering av tidsåtgång, samt hur man väljer lämpliga material för arbetsuppgiften.
Skissteknik, ritteknik och konstruktion.
Färg- och formlära.
Fackspråk för att förstå och följa instruktioner och för att kommunicera kring arbetsprocessen.
Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
Digitala tekniker för inspiration och dokumentation.
Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg.
Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt samt hur man använder eventuell skyddsutrustning.
Arbete med hänsyn till miljön, till exempel med återvinning och källsortering.
Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet.

Hantverksteknik 2

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Produktion med fokus på funktion utifrån material och kvalitetstänkande.
Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande.
Beräkning av materialkostnader i samband med planering och genomförande.
Utförande av enkla konstruktionsritningar.
Färgers, formers och proportioners betydelse för idéutveckling och skisstekniker.
Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
Beskrivning och dokumentation av idéer och arbetsprocesser med hjälp av fackspråk och digitala tekniker.
Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg.
Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt samt hur man använder eventuell skyddsutrustning.
Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
Säljarbete och försäljningstekniker, till exempel kundbemötande.

Hantverkstekniker 3 & 4 (information kommer inom kort)


Kurser under våren 2019
Hantverkstekniker 1&2

KERAMIK – Intro Keramik, Intro Gips, formgivning, gjutning
150 poäng
TRYCKTEKNIKER – intro tryck, orginalschablon, ramhantering, screentryck
60 poäng
DIGITAL BEARBETNING – oneDrive, Fotodokumentation, Powerpiont
20 poäng
MARKNADSKOMMUNIKATION – paketering, kund, butik
60 poäng
Färg och form
50 poäng
Yrkespraktik
60 poäng

Summa totalt 400 poäng

Kurser under hösten 2019
Hantverkstekniker 3&4

Keramik – fördjupning keramik, fördjupning gips, Produktionstekniker
140 poäng
Skisser och Konstruktionsritning – idéutveckling och design
20 poäng
Digital bearbetning – intro till CAD, Digital fotografering
40 poäng
Marknadskommunikation – Tid- och kostnadsberäkning, E-handel, behovsanalys, kundlojalitet och försäljning
60 poäng
Färg och form
20 poäng
Yrkespraktik
120 poäng

Summa totalt 400 poäng

Praktik

I utbildningen kommer teori, praktik samt praktiska moment att varvas.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) utgör en stor del av utbildningen och sker ute på företag. Som elev tar du själv första kontakten med aktuellt företag.

Ansökan

Ansökan är öppen 15 april – 15 maj.

Till ansökan

Min ekonomi

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSN.
Heltid innebär att du får ägna dig åt studier ca 40 timmar per vecka.

Litteratur, resor till APL-plats och arbetskläder bekostas av eleven själv.

Min studietid

Studieperiod 1: 14 januari – 31 maj, 2019 – 20 veckor

Studieperiod 2: 5 augusti – 20 december, 2019 – 20 veckor

Grundskola eller motsvarande

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen