Komposittekniker

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Allt fler industrier använder sig av kompositmaterial men kunskaperna om kompositmaterialen och dess sammansättning är begränsade. Många företag som använder kompositer i sin produktion har inte möjlighet att växa och utvecklas i takt med efterfrågan på grund av bristande kompetens. För att möta efterfrågan krävs utbildad personal som har en solid teoretisk bas men som samtidigt kan arbeta praktiskt.

kom_2019_940x440_2x

Fordonsindustrin är den bransch där efterfrågan på kompositmaterial ökar allra mest men även branscher som båt, flyg, bygg och sportindustrin är stora användare och i behov av kompositkunnig personal.

Kolfiber är en utav de mer kända kompositerna och den globala efterfrågan på kolfiber spås tredubblas fram till 2020. Fordons- och vindkraftsindustrin kommer stå för närmare hälften av efterfrågan men även branscher som flyg-, försvars-, sport-, och byggindustrin förväntas öka sin användning.

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för branscher som använder kompositer i sin produktion. Speciellt behövs kompetens med praktisk kunskap för att företagen ska kunna utvecklas i takt med efterfrågan.

Vad kan jag jobba som?

Efter avslutad utbildning har du kompetenser för att driva projekt efter egenupprättade aktivitetsplaner och kan uppskatta graden av rimlighet mellan experimentella och teoretiska resultat. Du kan identifiera och lösa hållfasttekniska problem, arbeta i olika maskinsystem och datoriserade program vid produktion och bedömning samt göra beräkningar i problemlösningssyfte. Du hanterar design -rit och konstruktionsverktyg så som CAD och kan kommunicera funktion- och företagsprofil genom design och form.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningens upplägg

Utbildning är på 400 yh-poäng vilket motsvarar 2 år och ges på heltid.
Du läser utbildningen på Campus Västra Skaraborg i Lidköping med sändning från Campus Varberg. Några obligatoriska träffa i Varberg ingår.

Start

Utbildningen startar HT 2020, 2021 och 2022.

Läs mer på Campus Varbergs hemsida

campus_varberg_logo

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskola samt godkänt betyg i Ma 2 eller motsvarande kunskaper.

För att få genomföra LIA-kurs krävs att den studerande uppvisar intyg från spirometriundersökning enligt AFS 2005:18. Resultatet från undersökningen kan komma att begränsa var LIA-kursen kan förläggas och vilken inriktning den studerande kan välja inom yrket.​ Undersökningen görs under utbildningen och bekostas av skolan.

Utbildningsinnehåll

 • Ett urval av utbildningens kurser
 • CAD-konstruktion 20
 • Examensarbete 30 Konstruktion- och designmetodik 45
 • Kostnadskalkylering 10
 • LIA 1 20
 • LIA 2 30
 • LIA 3 60
 • Livscykelanalys 10
 • Materiallära 30
 • Produktionseffektivitet 25
 • Projektledning 10
 • Tillverkning av avancerade härdplastkompositer 25
 • Tillverkning av avancerade termoplast- och biokompositer 15
 • Tillverkning av kortfiberkompositer 15
 • Tillverkningsprocesser för kompositer del 1 20
 • Tillverkningsprocesser för kompositer del 2 25
 • Tillämpad matematik 10

Ansökan

Ansökan öppnar våren 2020. Sista ansökningsdag är 15 april 2020.

Vid frågor kontakta Janka Stauber Näslund

Vad är en yh-utbildning?

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan.

YH logga, Yrkeshögskolemyndigheten, Campus Lidköping

Grundläggande behörighet för yrkeshögskola samt godkänt betyg i Ma 2 eller motsvarande kunskaper.

För att få genomföra LIA-kurs krävs att den studerande uppvisar intyg från spirometriundersökning enligt AFS 2005:18. Resultatet från undersökningen kan komma att begränsa var LIA-kursen kan förläggas och vilken inriktning den studerande kan välja inom yrket.​ Undersökningen görs under utbildningen och bekostas av skolan.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen