Komposittekniker

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Många företag som använder kompositer har inte möjlighet utvecklas i takt med efterfrågan. För att möta behovet krävs utbildad personal med både teoretisk och praktisk kunskap.

Kolfiber är en av de mer kända kompositerna och den globala efterfrågan på kolfiber har ökat kraftigt. Fordons- och vindkraftsindustrin kommer att stå för närmare hälften av efterfrågan men även branscher som flyg-, försvars-, sport-, och byggindustrin förväntas öka sin användning.

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för branscher som använder kompositer i sin produktion. Speciellt behövs kompetens med praktisk kunskap för att företagen ska kunna utvecklas i takt med det ökade behovet.

Vad kan jag jobba som?

Efter avslutad utbildning kan du:

 • Driva projekt efter egenupprättade aktivitetsplaner och uppskatta graden av rimlighet mellan experimentella och teoretiska resultat.
 • Identifiera och lösa hållfasttekniska problem.
 • Arbeta i olika maskinsystem och datoriserade program vid produktion och bedömning.
 • Göra beräkningar i problemlösningssyfte.
 • Hantera design-rit och konstruktionsverktyg så som CAD och kommunicera funktion- och företagsprofil genom design och form.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningens upplägg

Utbildning är på 400 yhp-poäng vilket motsvarar 2 år och ges på heltid. En vecka motsvarar 5 yh-poäng.
Du läser utbildningen på Campus Västra Skaraborg i Lidköping med sändning från Campus Varberg. Några obligatoriska träffa i Varberg ingår.

Start

Utbildningen startar HT 2021 och 2022.

Läs mer på Campus Varbergs hemsida

campus_varberg_logo

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskola samt godkänt betyg i Ma 2 eller motsvarande kunskaper.

För att få genomföra LIA-kurs krävs att den studerande uppvisar intyg från spirometriundersökning enligt AFS 2005:18. Resultatet från undersökningen kan komma att begränsa var LIA-kursen kan förläggas och vilken inriktning den studerande kan välja inom yrket.​ Undersökningen görs under utbildningen och bekostas av skolan.

Utbildningsinnehåll

Ett urval av utbildningens kurser:

 • CAD-konstruktion, 20 yhp
 • Examensarbete, 30 yhp
 • Konstruktion- och designmetodik, 45 yhp
 • Kostnadskalkylering, 10 yhp
 • LIA 1,20 yhp
 • LIA 2, 30 yhp
 • LIA 3, 60 yhp
 • Livscykelanalys, 10 yhp
 • Materiallära, 30 yhp
 • Produktionseffektivitet, 25 yhp
 • Projektledning, 10 yhp
 • Tillverkning av avancerade härdplastkompositer, 25 yhp
 • Tillverkning av avancerade termoplast- och biokompositer, 15 yhp
 • Tillverkning av kortfiberkompositer, 15 yhp
 • Tillverkningsprocesser för kompositer del 1, 20 yhp
 • Tillverkningsprocesser för kompositer del 2, 25 yhp
 • Tillämpad matematik, 10 yhp

Ansökan

Ansökan är stängd.

Utbildningen startar HT 2021 och 2022.

Vid frågor kontakta Johanna Broberg

Vad är en yh-utbildning?

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan.

YH logga, Yrkeshögskolemyndigheten, Campus Lidköping

Grundläggande behörighet för yrkeshögskola samt godkänt betyg i Ma 2 eller motsvarande kunskaper.

För att få genomföra LIA-kurs krävs att den studerande uppvisar intyg från spirometriundersökning enligt AFS 2005:18. Resultatet från undersökningen kan komma att begränsa var LIA-kursen kan förläggas och vilken inriktning den studerande kan välja inom yrket.​ Undersökningen görs under utbildningen och bekostas av skolan.