Lärlingsutbildning – Byggutbildning träarbetare hösten 2018

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Lärlingsutbildning – Byggutbildning träarbetare hösten 2018

Utbildningen i Vara startar preliminärt i januari 2019

byggarbetare_Campus Lidköping

Som träarbetare arbetar du med nybyggnation, ombyggnation och renovering av bostäder och lokaler.

Du bygger bland annat formar för betonggjutning och tillverkar träkonstruktioner för stommar och mellanväggar. Du monterar förtillverkade byggelement, fönster- och dörrkarmar, väggbeklädnad och inredning. Du arbetar också vid anläggningsprojekt, exempelvis brobyggen.
På större byggarbetsplatser ingår träarbetare i arbetslag med andra yrkesgrupper, oftast betongarbetare. Arbetet sker både utom- och inomhus, ibland på höga höjder.

Förmågor som träarbetare behöver ha eller utveckla

God fysik: En god grundfysik underlättar då arbetet kan vara fysiskt ansträngande i vissa situationer. Det finns dock många hjälpmedel.
Problemlösningsförmåga: Ibland stöter träarbetaren på problem och behöver använda fantasi och hantverksskicklighet för att lösa uppgiften.
Samarbetsförmåga: Träarbetare ingår ofta i arbetslag och behöver därför kunna samarbeta med andra träarbetare och yrkesgrupper på byggarbetsplatsen.
Självständighet: Träarbetare behöver kunna ta egna initiativ och arbeta självgående. Det kan till exempel handla om att se och upptäcka fel och brister.

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 800 gymnasiepoäng vilket motsvarar 40 veckors heltidsstudier. Utbildningen är förlagd till Lagmansgymnasiet i Vara och är ett samarbete mellan Campus Lidköping och Lagmansgymnasiet.

Lärlingsutbildningen sker framförallt på en arbetsplats och kombineras med teoretiska studier, där minst 70 % av din utbildning är arbetsplatsförlagd praktik. Ett vanligt upplägg är att man är ute på ett företag fyra dagar i veckan och en dag i skolan.

De teoretiska inslagen i kurserna inhämtas genom lärarstödda självstudier, där yrkeslärare stödjer dig i ditt arbete. Utbildning passar dig som tar stort eget ansvar för dina studier.

Utbildningens omfattning: 55 veckor
Studieort: Vara
Förkunskapskrav: Matematik och svenska/svenska som andraspråk motsvarande svensk grundskola åk 9
Sista ansökningsdag: 15 maj 2018. Gå till ansökningssidan och välj fliken Byggutbildning träarbetare
Kursstart: augusti/september 2018
Kontakt: Fedja Filipovic, 0510 – 77 0391, fedja.filipovic@lidkoping.se