Lärlingsutbildning – Kock restaurang/storkök

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Lärlingsutbildning – Kock restaurang/storkök

Utbildningen är för dig som vill jobba med matlagning i många olika typer av kök.

kock_campus lidköping

Du är på en arbetsplats fyra dagar per vecka där du lär dig yrket av en kunnig handledare. En dag per vecka är du på skolan och lär dig yrkesteorin. Utbildningen passar dig som tar stort eget ansvar för dina studier.

Start: 13 januari 2020
Utbildningens omfattning: 40 veckor
Studieort: Lidköping
Förkunskapskrav: Grundskolekompetens i svenska
Kontakt: Fedja Filipovic, 0510 – 77 03 91, fedja.filipovic@lidkoping.se

Kursinnehåll

Matlagning 1, 100 p
Matlagning 2, 200 p
Matlagning 3, 200 p
Matlagning 4, 200 p
Hygien, 100 p
Livsmedels och näringskunskap, 100 p
Specialkoster, 100 p

Om lärlingsutbildningar

Vuxenlärling

Vuxenlärling är en utbildningsform som vänder sig först och främst till dig som inte har slutbetyg från gymnasieskolan. Har du gymnasieutbildning men är arbetslös eller har en tillfällig anställning så kan du också söka lärlingsutbildning för vuxna.

Lärlingsutbildningar som erbjuds är oftast utbildningar som det är lätt att få jobb inom (bristyrken). En stor del av utbildningen, minst 70 %, sker ute på en arbetsplats med en handledare. Resterande del av tiden är teori som kan vara upplagd på skolan eller i form av eget arbete efter konsultation med din lärare.

Eftersom den större delen av utbildningen är förlagd på en arbetsplats där du kan komma att ha mycket kundkontakt i en ständigt utvecklande bransch så är det mycket viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt att du har en datorvana. Du behöver ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

VIKTIGT

Till kursstarten för varje lärlingsutbildning behöver du på egen hand kontakta ett företag där du kan fullgöra lärlingsutbildningen. Har du frågor och inte kommer i kontakt med passande företag så ska du höra av dig till din lärare, som du blir tilldelad när du har blivit antagen.

Idé om annat yrke

Har du idéer om ett annat yrke som du skulle vilja utbilda dig inom? Utbildningslängden varierar utifrån individuella förutsättningar.
Kontakt: Fedja Filipovic, 0510 – 77 03 91, fedja.filipovic@lidkoping.se

Viktigt

Du behöver till kursstarten för varje lärlingsutbildning kontakta på egen hand ett företag där du kan fullgöra lärlingsutbildningen. Utbildningen är minst 70 % förlagd på en arbetsplats med en handledare och resten är teori kombinerat med eget arbete eller träffar med läraren.

Matlagning 1, 100 p
Matlagning 2, 200 p
Matlagning 3, 200 p
Matlagning 4, 200 p
Hygien, 100 p
Livsmedels och näringskunskap, 100 p
Specialkoster, 100 p

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen