Mönsterdesign och grafiska former

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Utbildningen är en fördjupning inom dekor och mönsterdesign och är till för dig som har intresse för mönsterdesign, dekor och trycktekniker, framförallt plantryck och vill fördjupa dig.

Du får arbeta med förutsättningarna för mönsterdesign i två- och tredimensionella objekt, utveckla kollektioner och koncept samt arbeta med dekor i rumslighet. Du får även kurser i färglära och teckning, både med penna på papper och med digitala verktyg.

Det ingår en kurs i digitala utskriftstekniker, s k ”Print on demand”, det vill säga behovsanpassad produktion i både uttryck, storlek och antal. Under utbildningen läser du en orienteringskurs i entreprenörskap och företagande samt kan sammanställa en digital meritportfolio och annat presentationsmaterial. Under året gör vi även en del studieresor.

Utbildningen vänder sig till dig som har en estetisk grundutbildning och vill fördjupa dig i dekor och mönsterformgivning i vid bemärkelse. Du bör kunna röra obehindrat i en grundläggande digital miljö och det är en fördel om du även på förhand orienterat dig i Adobes bildbehandlingsprogram

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier på Formakademin i Lidköping. Mönsterdesign är en konst- och kulturutbildning med inriktning mot kvalificerat yrkeskunnande med tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Du har rätt till studiemedel via CSN. Utbildningen är berättigad till statligt studiestöd som konst- och kulturutbildning på eftergymnasial nivå (B1). En elevavgift på 11 500 kr/termin tas ut. Du kan söka extra studielån för denna kostnad.
Formakademin är utbildningsanordnare och du genomför dina studier i Formakademins lokaler på Fabriksgatan 4 i Lidköpin

Läs mer om Mönsterdesign och Formakademin

Utbildningen startar hösten 2021, hösten 2022 samt hösten 2023.

Behörighet

Du behöver en godkänd gymnasieutbildning eller möjlighet till validering av tidigare erfarenhet, arbete/studier. Utöver betyg med mera ska ansökan innehålla varierade arbetsprover och din tolkning av en  specialuppgift. Läs mer under ansökan

Utbildningsinnehåll

I utbildningen läser du:

 • Formgivning
 • Färg och form
 • Bildkunskap/gestaltning
 • Frihandsteckning
 • Mönsterformgivning
 • Produktionsteknik
 • Färgkunskap/färgkemi
 • Fototeknik
 • Materialkunskap/research
 • Datoranvändning
 • Verkstadsteknikteknik
 • Utrustning/verktyg
 • Tryckteknik
 • Produktion
 • Yrkeshygien
 • Marknadskommunikation och företagande
 • Grafisk form och layout
 • Presentationsteknik
 • Kulturentreprenörskap/företagande
 • Projektarbete
 • Projektbeskrivning/planering
 • Produktion/verkstadsarbete
 • Exponering/utställning
 • Dokumentation/referensmaterial

Ansökan

Du behöver en godkänd gymnasieutbildning eller möjlighet till validering av tidigare erfarenhet, arbete/studier. Utöver betyg med mera ska ansökan innehålla varierade arbetsprover och din tolkning av en  specialuppgift. Läs mer om ansökan

Utbildningen startar hösten 2021, hösten 2022 samt hösten 2023.

Har du frågor, kontakta oss på Formakademin, tel 0510-248 00, info@formakademin.se

 

Vad är en konst- och kulturutbildning?

Konst- och kulturutbildningar är en ny eftergymnasial utbildningsform i Sverige. De första utbildningarna startade hösten 2015. Utbildningarna finns inom exempelvis dans, musik, teater, film, konst och mode. De bedrivs av fristående (privata) skolor men står under statlig tillsyn och får stöd i form av statsbidrag och/eller studiestödsberättigande för de studerande.Många av utbildningarna förbereder för fortsatta studier på högskolan, på till exempel konst-, musik- eller teaterhögskolor. Andra leder direkt till ett yrke, som exempelvis dansare, designer eller musikalartist.

Här ryms även kortare kurser som ger fördjupning eller inspiration inom ett område, till exempel stickning, smide eller folkdans. Dessa har som syfte att på något sätt bevara eller utveckla kulturarvet. Vilka utbildningar som finns kan du se på vår webb konstkulturutbildning.se som vänder sig till potentiella sökande. Längden på utbildningarna kan variera från några dagar upp till flera år. De längre utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN. Skolorna tar studerandeavgifter för undervisningen. Hur stora avgifterna är varierar mycket mellan olika utbildningar och beror på hur mycket de får i statsbidrag.

konstkultur-300x76_Formakademin

Du behöver en godkänd gymnasieutbildning eller möjlighet till validering av tidigare erfarenhet, arbete/studier. Utöver betyg med mera ska ansökan innehålla varierade arbetsprover och din tolkning av en  specialuppgift. Läs mer under ansökan

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta