Professionell idrottskarriär och arbetsliv

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Har du en dröm om att göra både idrotts- och yrkeskarriär? Gör verklighet av drömmen. Börja utbildningen Professionell idrottskarriär och arbetsliv.

Utbildningen är för dig som vill tävla eller arbeta professionellt inom idrott. Du utvecklar kunskaper inom exempelvis idrottspsykologi och idrottsfysiologi. Tack vare att du tillämpar kunskaperna på dig själv får du också alla förutsättningar för en hälsosam och hållbar karriär.

Du studerar även ekonomi, juridik och strategisk kommunikation. Något du kommer att ha stor nytta av både i det professionella idrottsutövandet och i arbetslivet. Du är dessutom garanterad en unik lärmiljö och utbyter värdefulla akademiska och idrottsliga erfarenheter med andra studenter.

Vad kan jag arbeta som?

Efter genomförd utbildning kommer du att kunna utveckla såväl dig själv som andra individer, grupper och organisationer både inom och utanför idrotten. Du kan till exempel arbeta som tränare, ledare eller flera andra yrken med fokus på människor.

Examen

Utbildningen leder till en kandidatexamen i idrottsvetenskap.

Utbildningens upplägg

Utbildningen startar hösten 2021 och omfattar 180 hp. Tre års studier läggs över en fyraårsperiod. På så sätt skapas bästa möjliga villkor för dig att kunna satsa både på ett framtida yrkesliv och en professionell idrottskarriär.

Studierna sker dagtid på Campus Västra Skaraborg i Lidköping genom telebildsändningar från Högskolan i Halmstad. Exempel på undervisningsformer är seminarier, föreläsningar och gruppövningar. Några gånger per termin är det obligatoriska träffar vid Högskolan i Halmstad.

Film om programmet

Mer information om programmet

Logga

Start

Utbildningen startar HT 2021

 

 

 

 

 

 

 

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen Professionell idrottskarriär och arbetsliv 180 hp krävs förutom den grundläggande behörigheten även särskild behörighet baserad på idrottsspecifik kunskap: 400 poäng i ämnet specialidrott varav minst 100 poäng idrottsspecialisering, från ett Riksidrottsgymnasium (RIG) eller Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) eller motsvarande.

Utbildningsinnehåll

Karriärutveckling inom elitidrott 15 hp
Anatomi och biomekanik inom idrott 7,5 hp
Fysiologi och nutrition inom idrott 15 hp
Träningsplanering inom idrott 7,5 hp
Idrottspsykologi inriktning presentation 7,5 hp
Hållbar och hälsosam idrottskarriär 15 hp
Företagsekonomiska grunder 7,5 hp
Entreprenörskap och affärsutveckling med inriktning idrott 7,5 hp
Juridiska grunder: avtalsrätt 7,5 hp
Ledarskap och arbetsorganisation inom idrott och arbetsliv 7,5 hp
Projektledning och grupputveckling inom idrott och arbetsliv 7,5 hp
Att förstå och arbeta med mångfald 7,5 hp
Strategisk kommunikation 7,5 hp
Vetenskapsteori 15 hp
Forskningsmetodik 7,5 hp
Examensarbete – idrottsvetenskap 15 hp
Utveckling av individ inom idrott och arbetsliv 7,5 hp
Idrottarens karriär i en mångkulturell värld 7,5 hp

Ansökan

Till anmälan

Utbildningen startar hösten 2021. Sista anmälningsdag 15 april. Anmälan öppnar 15 mars.

Vid frågor om utbildningen kontakta  Veronika Palmborg

Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett frivilligt prov. Om du skriver det deltar du i fler urvalsgrupper i antagningen. Det ökar dina chanser att komma in på de flesta utbildningar. Provet skrivs två gånger om året.

Anmälan till högskoleprovet

För att vara behörig till utbildningen Professionell idrottskarriär och arbetsliv 180 hp krävs förutom den grundläggande behörigheten även särskild behörighet baserad på idrottsspecifik kunskap: 400 poäng i ämnet specialidrott varav minst 100 poäng idrottsspecialisering, från ett Riksidrottsgymnasium (RIG) eller Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) eller motsvarande.