Redovisningsekonom

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Är du intresserad av ekonomi och har fallenhet för siffror? Är du analytisk, noggrann, strukturerad och har förmåga att se helheten? Utbilda dig då till redovisningsekonom. Yrket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden.

Som redovisningsekonom får du varierande arbetsuppgifter som kräver en helhetssyn på ekonomi och färdigheter inom allt från redovisning till lönehantering.

Ekonomi är en central del av varje företag och organisation. Som redovisningsekonom har du en viktig roll. Genom utbildningen får du fördjupade kunskaper inom redovisning, handelsrätt och beskattningsrätt samt angränsande områden så som företagsekonomi, lön och ekonomistyrning. Du lär dig hantera och förstå affärssystemet VISMA SPCS. Dessutom ingår praktisk erfarenhet av redovisning och administration.

Vad kan jag jobba som?

Utbildningen möjliggör anställning som redovisningsekonom, redovisningskonsult, företagsekonom, ekonomiassistent och revisorsassistent. Du har goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och längre fram i karriären väntar utmaningar som ekonomichef, ekonomiansvarig och controller inom medelstora eller stora företag, eller inom offentlig sektor. Det finns i dag en tydlig brist på personer med rätt kompetens; både inom privat och offentlig sektor.

Utbildningen uppfyller första steget i de teoretiska kraven inför en auktorisation enligt FAR och SRF. För att erhålla auktorisation och uppnå titeln Auktoriserad Redovisningskonsult behövs även fem års praktisk erfarenhet från en redovisningsbyrå och mer teoretiska kunskaper.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 430 yh-poäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier. En vecka motsvarar 5 yh-poäng. Föreläsningar ges på Campus Västra Skaraborg.

Utbildningen planeras att starta hösten 2021 och ges i samarbete med TUC som är en yrkeshögskola med utbildningar i bland annat Lidköping, Tranås och Jönköping.
Läs mer om Redovisningsekonom

Start

Utbildningen planeras att starta HT 2021. Besked om start kommer i januari.

TUC-logotyp-yrkesho¦êgskola

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskild förkunskaper: Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 och Matematik 2 eller motsvarande kunskap.

Utbildningsinnehåll

Utbildningen ger dig 430 yhp poäng under cirka 2 år. En vecka motsvarar 5 yh poäng. Nedanstående kurser ingår i utbildningen:

• Affärssystem och redovisning, 40 yhp
• Beskattningsrätt, 50 yhp
• Engelska för ekonomer, 10 yhp
• Examensarbete, 10 yhp
• Finansiering och kalkylering, 20 yhp
• Företagsekonomi, 20 yhp
• Handelsrätt, 50 yhp
• Internredovisning, 20 yhp
• Kommunikation, 15 yhp
• Koncernredovisning, 10 yhp
• Lärande I Arbete I, 25 yhp
• Lärande I Arbete II, 40 yhp
• Lärande I Arbete III, 45 yhp
• Löneadministration, 20 yhp
• Praktisk Ekonomistyrning, 20 yhp
• Redovisning, 35 yh

Ansökan

Utbildningen planeras att starta HT 2021. Besked om start kommer i januari.

 

LIA - Lärande i arbete

Under sammanlagt 20 veckor, cirka en fjärdedel av utbildningen, kommer dina studier att vara förlagda till en arbetsplats på så kallad LIA, lärande i arbete. Under LIA-perioderna kommer du att få en förståelse för yrkesrollen och dess arbetsuppgifter, samt möjlighet att fördjupa dina kunskaper i olika typer av ekonomiska arbetsuppgifter och deras utförande. LIA-perioderna kommer även att ge dig möjlighet att prova på att arbeta inom olika typer av branscher, samt att skapa ett viktigt nätverk inför kommande anställning. LIA kan göras i Sverige, men även utomlands.

Vad är en yh-utbildning?

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan. 

YH logga, Yrkeshögskolemyndigheten, Campus Lidköping

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskild förkunskaper: Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 och Matematik 2 eller motsvarande kunskap.