Systemutvecklare.NET, hösten 2019

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Ser du lösningarna istället för problem?! Vill du arbeta i en tillväxtbransch där det finns en stor efterfrågan av just din kompetens?!

bulletin-board-3233643_1920

Som Systemutvecklare.NET arbetar du med att ta fram och utveckla data/IT-system eller delar av system. Du arbetar ofta i team tillsammans med kompetenta kollegor i en attraktiv arbetsmiljö. Tillsammans skapar ni lösningar på de utmaningar som ni ställs inför.

Problemlösning och programmering är ofta kärnan i systemutvecklarens arbete och utbildningen ger dig tillräckliga kunskaper för att du ska kunna arbeta som systemutvecklare.NET.

Som systemutvecklare.NET arbetar du med att ta fram och utveckla data/IT-system eller delar av system. Du arbetar ofta i team och tillsammans skapar ni lösningar på de utmaningar som ni ställs inför.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på 400 yh-poäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier.
Du genomför dina studier på Campus Västra Skaraborg, Lidköping och deltar i videosänd undervisning från Borås Yrkeshögskola.

Läs mer om utbildningen

Yrkeshögskolan Borås_Campus Lidköping

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs
Du måste ha lägst betyg E/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper i Programmering 1.

Om du saknar behörighet

Sökande med gymnasieexamen eller motsvarande, som saknar särskild förkunskap i Programmering 1, kan komma att antas till utbildningen om antalet behöriga sökande understiger antalet platser. Antagningen blir då under förutsättning att man med godkänt resultat klarar en behörighetsgivande förutbildning i Programmering 1 eller har tagit kursen under sommaren, då den ges som distanskurs.

Utbildningsinnehåll

  • Applikationsutveckling, 35 yh-poäng
  • Databaser,   35 yh-poäng
  • Objektorienterad Programmering i C# .NET, 40 yh-poäng
  • Objektorienterad Programmering i C# .NET fördjupning,  50 yh-poäng
  • Projektmetodik,   15 yh-poäng
  • Testning, 15 yh-poäng
  • Webbutveckling,  50 yh-poäng
  • Examensarbete, 20 yh-poäng
  • Lärande i arbete (LIA) 1, 20 yh-poäng
  • Lärande i arbete (LIA) 2,  120 yh-poäng

Ansökan

Till ansökan  (Yrkeshögskolan Borås)

Sista anmälningsdag: 27 maj

LIa - lärande i arbete

En del av dina studier kommer att vara förlagda till en arbetsplats på så kallad LIA, Lärande i arbete. Under LIA-perioderna kommer du att få en förståelse för yrkesrollen och dess arbetsuppgifter, samt möjlighet att fördjupa dina kunskaper. LIA-perioderna kommer även att ge dig möjlighet att prova på att arbeta samt att skapa ett viktigt nätverk inför kommande anställning.

Vad kan jag arbeta med

Efter avslutad utbildning kommer du att ha den kompetens som krävs för självständigt designa en enklare databasmodell och implementera den i en SQL-databas samt ta ut data ur en eller flera tabeller samtidigt. Därutöver filtrera, sortera, gruppera, summera och beräkna utvald data.
Du kan självständigt utveckla, uppdatera och underhålla en webbplats och med hänsyn till IT- och persondatasäkerhet utveckla en webbapplikation med språk inom .NET,
framförallt programmeringsspråket C#.
Du har också kompetens för att arbeta självständigt, konsekvent och objektsorienterat med att utveckla applikationer i ramverket Xamarin och ta ansvar för och aktivt bidra till en strukturerad och välplanerad arbetsprocess som tar applikationen från idé till produkt.

Vad är en yh-utbildning?

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning.

Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser.
Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete.
Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningar

YH logga, Yrkeshögskolemyndigheten, Campus Lidköping

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs
Du måste ha lägst betyg E/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper i Programmering 1.

Om du saknar behörighet

Sökande med gymnasieexamen eller motsvarande, som saknar särskild förkunskap i Programmering 1, kan komma att antas till utbildningen om antalet behöriga sökande understiger antalet platser. Antagningen blir då under förutsättning att man med godkänt resultat klarar en behörighetsgivande förutbildning i Programmering 1 eller har tagit kursen under sommaren, då den ges som distanskurs.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen