Underhållstekniker, hösten 2019

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Hållbar utveckling handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Som Underhållstekniker är du en del i detta arbete med att återställa och reparera befintlig utrustning.

Hand with work glove holding a yellow wooden meter ruler in the shape of house with gears, symbol of house industry. Isolated on a white background

Utbildningen är på 1,5 år och för dig som vill jobba med den nya tekniken inom energi-, tillverknings- och processindustrin. Näringslivet behöver utbildad multifunktionell kompetens, både i Sverige och i Europa. Efterfrågan på underhållstekniker är stor och arbetstillfällena många både inom industrin och servi­ceföretag med underhåll inom olika branscher.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges under 1,5 år och är på 300 yh-poäng. En vecka motsvarar 5 yh-poäng.

Föreläsningar ges på Campus Västra Skaraborg i Lidköping via Telebild från Kunskapsförbundet Väst i Vänersborg. Du får räkna med minst en träff i veckan i Vänersborg.

Satellit_LÄRARASSoUNDERHÅLL

Läs mer om utbildningen

Vux - Logga jpeg

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:
E/G i följande kurser från VVS- och fastighetsprogrammet; Praktisk ellära och Verktygs- och materialhantering eller betyg E/G i följande kurser från Industritekniska programmet; Industritekniska processer 1 och Produktions-utrustning 1, eller betyg E/G i följande kurser från El- och energiprogrammet; Elektromekanik och Mekatronik 1 eller betyg E/G i följande kurs från Teknikprogrammet; Teknik 1 eller betyg E/G i följande kurs från Fordons- och transportprogrammet; Fordonsteknik – introduktion. Eller motsvarande äldre kurser.

Vill du läsa till Underhållstekniker men saknar särskild behörighet?

Läs behörighetsgivande förutbildning

Information till dig som saknar behörighetsgivande kurs

Ansökan

Till ansökan

Vid frågor kontakta Janka Stauber Näslund

Utbildningsinnehåll

 • Arbetsmiljö och säkerhet, 10 p
 • Automation, mät-, styr- och reglerteknik, 50 p
 • Ellära och elkraftteknik för Begränsad auktorisation, B, 40 p
 • Hydraulik och pneumatik, 20 p
 • IT-system för diagnos och övervakning, 25 p
 • LIA 1, 30 p
 • LIA 2, 40 p
 • Maskinelement, materiallära och tribologi, 20 p
 • Maskinteknik, 25 p
 • Miljö och energioptimering, 10 p
 • Root cause, felanalys, problemlösning och förbättringsarbete, 10 p
 • Underhållsteknik, terminologi och teori, 10 p
 • Examensarbete, 10 p

Läs mer om utbildningen  (Länk till Kunskapsförbundet Västs hemsida)

LIA - lärande i arbete

En viktig del av dina studier är så kallad LIA, Lärande i arbete. Under LIA-perioderna kommer du att få en förståelse för yrkesrollen och dess arbetsuppgifter, samt möjlighet att fördjupa dina kunskaper. LIA-perioderna kommer även att ge dig möjlighet att prova på att arbeta samt att skapa ett viktigt nätverk inför kommande anställning

Vad kan jag jobba som

Efter utbildningen kommer du jobba som underhållstekniker inom tillverknings- och processindustrin, det vill säga med service, drift och underhåll inom automation, styr och regler, maskin, el och mekanik.

Vad är en YH-utbildning

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning.

Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser.
Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete.
Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningar

yh logga campus lidköping

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:
E/G i följande kurser från VVS- och fastighetsprogrammet; Praktisk ellära och Verktygs- och materialhantering eller betyg E/G i följande kurser från Industritekniska programmet; Industritekniska processer 1 och Produktions-utrustning 1, eller betyg E/G i följande kurser från El- och energiprogrammet; Elektromekanik och Mekatronik 1 eller betyg E/G i följande kurs från Teknikprogrammet; Teknik 1 eller betyg E/G i följande kurs från Fordons- och transportprogrammet; Fordonsteknik – introduktion. Eller motsvarande äldre kurser.

Vill du läsa till Underhållstekniker men saknar särskild behörighet?

Läs behörighetsgivande förutbildning

Information till dig som saknar behörighetsgivande kurs

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen