Vård- och omsorgsutbildning, Vara

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Ta chansen att utbilda dig inom vård och omsorg. Efter avslutad utbildning finns goda möjligheter till arbete.

Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning som ger grundläggande kunskaper för att arbeta som vård- och omsorgspersonal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och specialpedagogik.

Utbildningen är uppdelad i tre block, totalt 60 veckor eller enligt individuell studieplan. Du studerar block 1 och block 2 på Campus Västra Skaraborg i Vara, block 3 fördjupningskurser läser du i på Campus Västra Skaraborg i Lidköping. I utbildningen ingår förutom teoretiska studier även APL (arbetsplatsförlagt lärande – praktik).

Du söker till utbildningen utifrån dina tidigare kunskaper och kompetens:

Reguljärt – för nybörjare inom vård och omsorg

  • Du har kort eller saknar helt arbetslivserfarenhet från vård- och omsorgsområdet.
  • Du har inte läst några kurser alls inom vård och omsorg.

Validering – för dig med arbetslivserfarenhet från vård och omsorg och/eller som behöver komplettera tidigare påbörjade studier inom vård och omsorg

  • Tjänstgöringsintyg och tidigare betyg bifogas i ansökan.
  • Du måste också fylla i e-tjänsten Arbetsintyg inför validering. Länk till denna hittar du där du loggat in och startat din ansökan.

OBS! Du söker till utbildningen genom Campus Västra Skaraborg. Läs mer under Ansökan nedan.

Vård- och omsorgscollege

Campus Västra Skaraborg är ett certifierat Vård- och omsorgscollege, vilket är ett samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv som syftar till att förbättra utbildningen.
Certifieringen är en kvalitetsgaranti, som innebär att du får en efterfrågad utbildning med möjlighet till olika karriärvägar. Om du fullföljer en omvårdnadsutbildning inom ett lokalt Vård- och omsorgscollege och har betyg på minst 1500 poäng, får du ett diplom.

Vår och omsorgs college, Skaraborgcentreradgif Campus Lidköping

Behörighet

Vård- och omsorgsutbildningen är på gymnasial nivå.

Rekommenderade förkunskaper:  Godkända betyg motsvarande svenska eller svenska som andra språk på grundskolenivå.

Utbildningsinnehåll

Utbildningen utgår från ett salutogent förhållningssätt. Det handlar om hur du som personal kan se individens egen förmåga och stärka känsla av självständighet, sammanhang och mening i det dagliga livet.  Du utvecklar din förståelse för människors olika behov och förutsättningar och därmed förmågan att bemöta vård- och omsorgstagare på ett yrkesmässigt sätt.

Block 1
Hälsopedagogik, 100 p
Etik och människans livsvillkor, 100 p
Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p
Svenska 1/Svenska som andra språk 1,  100 p

Block 2

Medicin 1, 150 p
Vård och omsorgsarbete 2, 150 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Psykiatri 1, 100 p

Block 3

Psykologi 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p

Vård och omsorg specialisering 100p eller Gymnasiearbete, 100 p
Valbara fördjupningar,  300 – 500 p:

– Psykiatri/Specialpedagogik

– Äldres hälsa

– Akutsjukvård

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) - Praktik

Utbildningen innehåller APL – arbetsplatsförlagt lärande. På APL-platsen finns en handledare utsedd. Den sker på heltid och du följer din handledares schema.

I samråd med APL-samordnaren väljs verksamheter som motsvarar utbildningens krav och dina egna utbildningsmål. APL-samordnare på Campus Västra Skaraborg är Eva Fallkvist Norén, telefon 0510-77 13 06

Ansökan

Du söker till utbildningen utifrån dina tidigare kunskaper och kompetens:

Reguljärt – för nybörjare inom vård och omsorg

  • Du har kort eller saknar helt arbetslivserfarenhet från vård- och omsorgsområdet.
  • Du har inte läst några kurser alls inom vård och omsorg.

Validering – för dig med arbetslivserfarenhet från vård och omsorg och/eller som behöver komplettera tidigare påbörjade studier inom vård och omsorg

  • Tjänstgöringsintyg och tidigare betyg bifogas i ansökan.
  • Du måste också fylla i e-tjänsten Arbetsintyg inför validering. Länk till denna hittar du där du loggat in och startat din ansökan.

Sök till utbildningen här!

Min ekonomi

Under utbildningen har du rätt till studiestöd från CSN.

All litteratur och kostnader för resor till din APL-plats under utbildningen bekostar du själv.

Övrig information

För dig som söker reguljär utbildning: starttider, litteraturlista etc meddelas via mig till dig som antas till utbildningen.

För dig som söker valideringsutbildning: du som blir antagen kallas till kartläggningssamtal där en individuellt anpassad studieplan tas fram.Du kontaktas via telefon eller e-post. Starttider, litteraturlista etc meddelas i samband med kartläggningssamtalet.

Campus Västra Skaraborg är ett certifierat Vård- och omsorgscollege, vilket är ett samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv som syftar till att förbättra utbildningen.
Certifieringen är en kvalitetsgaranti, som innebär att du får en efterfrågad utbildning med möjlighet till olika karriärvägar. Om du fullföljer en omvårdnadsutbildning inom ett lokalt Vård- och omsorgscollege och har betyg på minst 1500 poäng, får du ett diplom.

Vår och omsorgs college, Skaraborgcentreradgif Campus Lidköping