VVS-ingenjör

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

VVS-ingenjör

Kontor, bostäder, offentliga lokaler – i princip allt som byggs i dag kräver kvalificerade ingenjörer som kan utforma VVS-, kyl- och luftsystem.

Det är i dagsläget stor brist på VVS-ingenjörer, så efter avslutad utbildning kommer du minst sagt vara efterlängtad.

Som VVS-ingenjör jobbar du bland annat med att leda och utföra installationsprojekt utifrån tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Vad kan jag jobba som?

 • VVS-ingenjör
 • VVS-konstruktör

Du har till exempel kompetens:

 • Att projektera vvs-, kyl och luftsystem med tillämpning av de lagar och regler som gäller i branschen och med fokus på hållbart byggande och energieffektivitet.
 • Att förstå sambanden mellan vvs-tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter för att kunna föreslå och projektera system som möjliggör en god inomhusmiljö.
 • Att arbeta i projektform och ansvara för vvs-konstruktioner.
 • Att projektera och ta fram alla nödvändiga installationsritningar med hjälp av CAD.

Du kan arbeta både inom bygg– och anläggningsbranschen eller på konsultföretag. VVS- ingenjörsutbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet, både vad gäller teoretiska ämnen och praktik.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 400 yh-poäng på heltid i två år. En vecka motsvarar 5 yh-poäng. Hela utbildningen ges på distans med 2-3 träffar per termin i Nyköping eller i den ort du väljer i samband med att du söker. 
Läs mer om VVS-ingenjör.

Start

Programmet startar den 16 november. Sök senast den 25 september.

Logga Campus Nyköping_Campus Lidköping

 

Behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens.

Särskilda förkunskaper

  • Matematik 2a
  • Värmelära

  eller

  • Matematik 2a
  • Energiteknik 1

  eller

  • Matematik 2c
  • Fysik 1a

  eller

  • Matematik 2a
  • Bygg och anläggning 2

Reell kompetens

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Detta ställer krav på att du kan påvisa dina kunskaper på annat sätt. Till exempel, om du saknar formellt betyg på någon av de kurser som anges, kan du bifoga ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper. Du kan också bifoga t ex ett intyg från en arbetsgivare som beskriver arbetsuppgifter som du har utfört och därigenom påvisa att du har motsvarande kunskaper. Glöm inte att du ska bifoga dessa handlingar i din ansökan.

Information för dig som saknar behörighetsgivande kurs

Ansökan

Till ansökan Sista ansökningsdag är 25 september.

Vid frågor om utbildningen kontakta Janka Stauber Näslund

 

Utbildningsinnehåll

 • Brandskydd
 • Byggkonstruktion
 • Energieffektivisering – övergripande
  systemdesign
 • Entreprenadjuridik
 • Examensarbete
 • Förnyelsebar energi
 • Inneklimat för komfort och hälsa
 • Kommunikation
 • Kylteknik/klimatsystem
 • LIA 1
 • LIA 2
 • LIA 3
 • Luftbehandlingsinstallationer
 • Miljöcertifiering
 • Projektprocessen
 • Spillvatten- dagvatten- och tappvatteninstallationer
 • Styr- och övervakningssystem
 • Tillämpad CAD-konstruktion
 • Värmeinstallationer

Lärande i arbete - LIA

LIA – lärande i arbete, utgör cirka 25 procent av utbildningen. Du gör din LIA inom branschen på företag som ingår i utbildningens nätverk. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk, som senare kan leda till arbete.

Vad är en YH-utbildning?

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning.

Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser.
Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete.
Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.

Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan

yh logga campus lidköping

Att plugga till VVS-ingenjör

Att plugga till VVS-konstruktör Campus Lidköping

 

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens.

Särskilda förkunskaper

  • Matematik 2a
  • Värmelära

  eller

  • Matematik 2a
  • Energiteknik 1

  eller

  • Matematik 2c
  • Fysik 1a

  eller

  • Matematik 2a
  • Bygg och anläggning 2

Reell kompetens

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Detta ställer krav på att du kan påvisa dina kunskaper på annat sätt. Till exempel, om du saknar formellt betyg på någon av de kurser som anges, kan du bifoga ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper. Du kan också bifoga t ex ett intyg från en arbetsgivare som beskriver arbetsuppgifter som du har utfört och därigenom påvisa att du har motsvarande kunskaper. Glöm inte att du ska bifoga dessa handlingar i din ansökan.

Information för dig som saknar behörighetsgivande kurs