Gustaf fick sommarjobb tack vare praktiken

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Gustaf gjorde sin praktik på tre företag inom Fröjdia-koncernen; Hydralid, Lidköping, Front Automation, Jönköping och Vici i Skövde.

-Jag tycker det är intressant att Tomas (Fröjdh) har börjat från början med ett företag och nu har en stor koncern. Jag ville se hans driv och hur han har lyckats, säger Gustaf som sedan länge haft ett intresse för verkstadsindustrin.

Fick lära mig mycket under praktikperioden

När han började sin praktik fick han följa med i produktionen för att lära mig grunderna på Hydralid i Lidköping där man tillverkar hydrauliska cylindrar. När han var på Front automation fick han lära sig om robotceller och på Vici där man har en mycket hög automationsgrad fick han lära sig att förstå tid inom produktion (nyckeltid).
-Under min praktikperiod fick jag bland annat göra cost break down (ta fram helhetspris) och vara med på säljmöten och se hur säljteknik och förhandlingar går till, berättar Gustaf. Jag fick även göra ett eget marknadsprojekt med att kartlägga och leta rätt på nya marknader. Det här projektet fick jag presentera för ledningen på den sista dagen.
Gustaf har blivit erbjuden sommarjobb på Vici samt att fortsätta att kartlägga marknader även under sin studietid. Arbetet ska resultera i en marknadsplan.

Har haft intresse för produktion och försäljning länge

-I familjen har vi diskuterat mycket produktion och försäljning eftersom min pappa jobbar som företagsledare, förklarar han. Där fick jag intresset och tycker att det är väldigt spännande med verkstadsindustrimiljön.
Genom sina studier tycker han att han har fått en grundförståelse för försäljning och framförallt att man under praktikperioderna ser vad som är viktigt. Man ser också vad man behöver kunna i arbetslivet och har möjligheten att bygga massor av kontakter!
Gustaf tycker att ekonomi är det roligaste ämnet, även kommunikation är kul. Säljtänket är viktigt, även om han inte skulle komma att jobba med det.

Skulle vilja jobba med försäljning i projektform

-Efter gymnasiet, där jag läste teknikprogrammet med inriktning på design, visste jag inte riktigt vad jag ville göra. Jag kände att högskolestudier inte var aktuellt för mig och då passade en yrkeshögskoleutbildning bra. Jag kan tänka mig att läsa en ingenjörsutbildning framöver, så att jag kan kombinera de kunskaperna med försäljning för att jobba med stor försäljning, i projektform.

Gustaf Birgersson, Lidköping 21 år
börjar sin tredje termin på utbildningen till företagssäljare

Ingen planerad start av programmet 2016

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan