Jag vill hjälpa barnen pedagogiskt och stimluera deras utveckling

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Joanna började utbildningen Studiehandledare modersmål i augusti, en utbildning som hon valde på grund av att den innehåller pedagogik. Sedan fem år tillbaka vikarierar Joanna i förskolan och hon kände själv att hon saknade de pedagogiska ämnena.

-Jag vill hjälpa barnen pedagogiskt, stimulera deras utveckling, inte bara hjälpa till med omsorg om dem, säger Joanna. Barnen kan lära sig så mycket själva, även när de är små, konstaterar hon.

Studiehandledarens roll är att stödja elevernas kunskapsutveckling och överföra kunskap när språket fortfarande inte räcker till.

Efter utbildning i ekonomi och arbete i Polen, kom Joanna till Sverige och läste Svenska för invandrare (SFI) tillsammans med sin man, som redan var i Sverige och fortsatte sedan med Svenska B. Hon påbörjade en utbildning till förskollärare, men på grund av familjesituationen var hon tvungen att sluta. Det var svårt att kombinera studierna på högskolan med att arbeta. Den kombinationen fungerar däremot utmärkt i den här utbildningen!

-När jag studerade hade nog mycket gått lättare om jag hade haft hjälp av en studiehandledare under tiden, därför blev jag intresserad när jag läste om utbildningen, säger Joanna.

Joanna ser fram emot den kommande praktikperioden som kommer att vara på Wennerbergsskolan i Lidköping. Hon ser fram emot att få använda de teoretiska kunskaperna. Studiehandledaren samarbetar med ämneslärare och går igenom materialet med eleven före, under och efter lektionen.

-I utbildningen ingår bland annat skollagen, skolsystemet och barnkonventionen, något som är mycket bra att kunna, anser hon.

Ett intresse som ligger Joanna särskilt varmt om hjärtat är människan och miljön. Hur påverkas vi av levnadsmiljö och skolmiljö? utbildningen får hon med sig kunskap om hur man kan arbeta med ett pedagogiskt förhållningssätt utifrån varje individs förutsättning. Redan i förskolan arbetar vi med att man ska visa respekt och tolerans för varandra, något som är viktigt under hela livet! I Det är just i förskolan som Joanna skulle vilja jobba och där få användning av studiehandledar-kunskaperna.

Ett råd som Joanna skulle vilja ge till andra som studerar svenska är att använda inläsningstjänst. Den är mycket bra för att lära sig rätt uttal!

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan