Jag trivs för att jag får möjligheten att studera

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

-Jag började studera SFI i maj 2013 och är nu snart klar på D-nivå. Jag har varit 13 månader i Lidköping. Jag trivs här för att jag får möjligheten att studera. I början kan det vara svårt att anpassa sig i ett nytt land, men det är viktigt att lära sig om samhället och kulturen. Sverige är ett modernt land och det finns mycket att lära sig om landet, men man måste först lära sig språket, först då har man chansen att komma närmare människor.

Vicken_Campus Lidköping

Vicken har tidigare arbetat inom industrin, bland annat med att ta fram plastmodeller inför tillverkning av produkter. Han har tillverkat olika maskiner, till exempel för att tillverka avgasrör, men  också reparerat grävmaskiner. Nu är han mest intresserad av hydrauliksystem. Han skulle helst vilja studera inom elektronik, eftersom mycket numera är elektroniskt med mekaniken som grund.

-Jag trivs mycket bra på Campus Lidköping! Det är mycket hög kvalitet på utbildningen. Alla som jobbar på Campus Lidköping är utbildade och har mycket kunskap, därför håller utbildningen en hög nivå. Sverige har bra kvalitet på mycket, det är det ni är kända för i världen. Sverige står för kunskap, plikt och stolthet!

Vicken ska göra ett prov i engelska för att få ett betyg i ämnet. Språk är A och O för att hitta ett jobb!

På fritiden har han tidigare tränat på Friskis & Svettis och ska kanske börja med det igen.
-Man känner sig frisk och orkar mer, dessutom får man bättre självförtroende, säger Vicken. Annars läser jag mest. Hårt arbete lönar sig!

Vicken, 37 år. Ska börja att studera Svenska som andraspråk

Läs om Svenska som andraspråk

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan