Svenska för invandrare (SFI)

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Vad är Svenska för invandrare – SFI?

Svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket. Den riktar sig till invandrare som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.
Utbildningen är indelad i kurserna A-D beroende på studiemål och utbildningsbakgrund.
Utbildningen är individualiserad och består av tre studievägar.

Studievägar_SFI

Efter genomgången D-kurs skall kursdeltagaren kunna använda svenska i yrkesliv, yrkesutbildning eller fortsatta studier i svenska som andraspråk.
Efter avslutad kurs får du betyg eller intyg.
Läs- och skrivinlärning ges vid behov under hela studietiden.

Din SFI-utbildning startar senast 3 månader efter ansökan.
Du som omfattas av etableringsinsatser startar din utbildning inom 1 månad.

Vem får studera SFI på Campus Västra Skaraborg?

Om du kommer från ett land utanför EU:

  • Du som är över 16 år och saknar grundläggande kunskaper i svenska.
  • Du som är folkbokförd i Grästorp, Götene, Lidköping, eller Vara.
  • Du måste ha ett svenskt, fullständigt personnummer.

Ta med pass eller annan id-handling när du anmäler dig!

Om du är EU/EES-medborgare eller bosatt i Schweiz:

Du måste vara bosatt i Grästorp, Götene, Lidköping, eller Vara. Ta med pass eller annan id-handling när du anmäler dig!

Kontakt

Helena Johnson, telefon 0510-77 09 88

Du som bor i Grästorps kommun läser SFI i Lidköping

Kontakt Helena Johnson, telefon 0510-77 09 88

Du som bor i Vara kommun läser SFI i Vara

SFI-undervisningen bedrivs i Vårdcentralens lokaler, Allégatan 46. Ingång genom huvudentrén vid Apoteket Kronan och cafeterian.
Kontakt Helena Johnson, telefon 0510-77 09 88

Svenska för invandrare (SFI) C och D på kvällstid

Nu kan du studera Svenska för invandrare C eller D på kvällen. C- och D-kurserna vänder sig till både nya och gamla studerande, till dig som bor i Grästorp, Götene, Lidköping eller Vara och vill studera svenska för invandrare, men som kanske arbetar, är föräldraledig eller av annan orsak inte kan studera på skoltid. Det är viktigt att du kan studera självständigt. Nu kan du alltså studera när du har tid och när du vill.

Så här jobbar vi

Vi träffas på tisdagar 17:00- 20:00 och har lektion. På lektionen får du material och uppgifter som du arbetar med hemma. Det är viktigt att du arbetar hemma och att du visar vad du har gjort vid nästa lektion. Självständigt arbete är viktigt i kvällskursen för din språkutveckling.

Hur lång är kursen?

Det är individuellt hur lång tid kursen tar. Du och din lärare har därför kontinuerliga samtal om dina studier för att du ska veta hur du ska gå vidare. Kursplan och kursmål för utbildning i Svenska för invandrare finns på Skolverkets webbplats.

Kontakt

Är du intresserad av SFI C eller D på kvällstid, välkommen att kontakta:
lärare Helena Johnson, Helena Johnson, telefon 0510-77 09 88
studie- och yrkesvägledare Thérèse Boström, telefontid mån-fre kl 09:30-11:00 telefon 0510-77 13 33

Ekonomi

Du betalar ingenting för SFI-utbildningen.
Det finns inget studiestöd från CSN för SFI-studierna.
Du kan kombinera SFI-studierna med arbete eller praktik. Skolan ansvarar inte för anordnande av praktikplats.

Läsa på egen hand

Hur gör jag om jag vill studera på egen hand?
Har du dator och internet finns det några bra adresser att börja med:
Kreativ pedagogik – Här finns nyheter på enkel svenska, lexikon på olika språk med mera
Lexin – Lexikon med text och fotoillustrationer, samt bild och ljud
Digitala spåret – Svenska och arbetsliv för invandrare
Du kan börja med att läsa nyheter på enkel svenska. Det finns en tidning som heter “8 sidor”.

Ansökan

Svenska för invandrare på Campus i Lidköping är för dig som är bosatt i  Götene och Lidköping. Det gäller även dig som omfattas av etableringsinsatser och bosatt i Vara. Du som är bosatt i någon annan kommun måste vända dig till din hemkommun.

Skriv ut Ansökan SFI och skicka till receptionen på Campus Lidköping, Fabriksgatan 2 eller mejla till Antagning SFI.
Du kan även kontakta Helena Johnson på 0510-77 09 88.

När börjar jag studera?

Din SFI-utbildning startar senast 3 månader efter anmälan.
Du som omfattas av etableringsinsatser startar din utbildning inom 1 månad.

Prövning

Prövning SFI

Du som redan har kunskaper i svenska men saknar betyg kan göra en prövning i en kurs. Prövningen kan göras även om du tidigare fått betyg i samma kurs.

Skolverket anger vad kursen ska innehålla och vilka kunskapskrav som gäller för de olika betygen. Prövningen gäller alltid hela kursen. Du arbetar helt självständigt med din kurs och har inte möjlighet till lärarstöd under inläsningsperioden.

Prövningen kostar 500 kronor som du betalar i förväg.

Du kommer att kallas till Campus vid 2-3 tillfällen för att göra Nationellt prov och övriga tester där vi avgör hur väl du uppfyller kunskapskraven för kursen.

Du måste uppnå lägst betyget E på varje moment för att få godkänt betyg på kursen.

Våra SFI-lärare och/eller studie- och yrkesvägledare svarar på dina frågor om Prövning.

Lärare Helena Johnson 0510-77 09 88

Receptionen 0510-77 10 11

Studie- och yrkesvägledare 0510-77 03 76

Kursplan för utbildning i svenska översatt till olika språk

 

Du betalar ingenting för SFI-utbildningen.
Det finns inget studiestöd från CSN för SFI-studierna.
Du kan kombinera SFI-studierna med arbete eller praktik. Skolan ansvarar inte för anordnande av praktikplats.