Arbete mot kränkande behandling, hot, våld och droger

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

På De la Gardiegymnasiet arbetar vi aktivt med att skapa trygghet och studiero för alla elever på skolan. Detta för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att nå målen med sina studier.

De la Gardiegymnasiet är en drogfri arbetsplats och vi arbetar kontinuerligt med drogförebyggande insatser. Vi agerar omedelbart vid misstanke om droganvändning utifrån vår handlingsplan.

Kränkning och trakasserier

På De la Gardiegymnasiet godtar vi inte att någon blir kränkt, mobbad, trakasserad, hotad eller misshandlad. Vi arbetar förebyggande och agerar omedelbart om någon blivit illa behandlad på skolan. Alla ska känna sig trygga hos oss! Nedan hittar du De la Gardiegymnasiets planer mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och vår handlingsplan mot hot och våld. Grunden i planen är gemensam men varje enhet sätter sina egna mål. Dessa planer revideras årsvis.

Planer mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, VVS- och fastighetsprogrammet
Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, RIG
Estetiska programmet, Hantverksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Introduktionsprogrammen
Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet
Gymnasiesärskolan

Hot och våld

Handlingsplan vid hot och våld

Droger

På De la Gardiegymnasiet tolererar vi inte att droger förekommer. Redan vid misstanke om narkotikamissbruk agerar vi. Påverkade elever får inte vistas i skolans verksamhet. (Med droger avses: alkohol, narkotika, sniffning, anabola steroider samt allt icke medicinskt bruk av läkemedel.) Självklart jobbar vi förebyggande för att motverka alkohol- och narkotikamissbruk och riskkonsumtion av alkohol.

Handlingsplan för drogförebyggande och åtgärdande insatser

Krisgrupp

I händelse av en akut krissituation som drabbar elev eller personal i skolan, sammankallas krisgruppen. Krisgruppen arbetar efter en intern handlingsplan. Ansvarig för skolans krisgrupp är gymnasiechef Magnus Thilén.

Policy kring fotografering, filmande och ljudupptagning

I dagens samhälle är möjligheterna till att fotografera, filma och spela in ljud större än någonsin. Därför är det viktigt för De la Gardiegymnasiet att tydliggöra vad som gäller vid fotografering, filmning och ljudupptagning inom skolans område.

På så vis kan också elevers personliga integritet skyddas. Skolan är inte en allmän plats, vilket innebär att ansvarig rektor avgör om fotografering, videofilmning och ljudupptagning är tillåten.
I enlighet med skolans policy får du endast fotografera, filma, spela in ljud eller publicera på nätet om du får ett godkännande från varje person som finns med på bilden eller inspelningen. Det är viktigt att du tänker dig för så att du inte fotograferar, filmar, spelar in ljud på personer inom skolans område som råkar gå förbi i skolkorridoren, skolgården eller andra allmänna platser, där elever, personal och andra personer rör sig. Att fotografera, filma och spela in ljud på lektionstid får endast ske om läraren gett sitt godkännande. Om du inte håller dig till ovanstående policy kommer skolan att vidta åtgärder, enskilda bedömningar görs från fall till fall och konsekvensen kan bli en skriftlig varning och i förlängningen avstängning från undervisningen.

Enligt lag är det förbjudet att kränka och förtala (lögnaktigt skvallra) andra människor, skulle detta ske kan skolan fatta beslut om polisanmälan. Att i hemlighet filma i utrymmen som omklädningsrum, toalett och dusch är också enligt lag förbjudet.

Vid olika tillfällen som till exempel skolavslutningar, Lucia eller under en vanlig skoldag kan personal fotografera, filma, spela in ljud och publicera innehållet i skolans forum för sociala medier. Rektor bedömer om publiceringen är godkänd. Skolan ska vidta försiktighetsåtgärder utifrån elever med skyddad identitet eller vårdnadshavares/elevers önskemål om att inte finnas med på bild eller liknande.

Skolledningen De la Gardiegymnasiet 2017-04-30

I dagens samhälle är möjligheterna till att fotografera, filma och spela in ljud större än någonsin. Därför är det viktigt för De la Gardiegymnasiet att tydliggöra vad som gäller vid fotografering, filmning och ljudupptagning inom skolans område.

På så vis kan också elevers personliga integritet skyddas. Skolan är inte en allmän plats, vilket innebär att ansvarig rektor avgör om fotografering, videofilmning och ljudupptagning är tillåten.
I enlighet med skolans policy får du endast fotografera, filma, spela in ljud eller publicera på nätet om du får ett godkännande från varje person som finns med på bilden eller inspelningen. Det är viktigt att du tänker dig för så att du inte fotograferar, filmar, spelar in ljud på personer inom skolans område som råkar gå förbi i skolkorridoren, skolgården eller andra allmänna platser, där elever, personal och andra personer rör sig. Att fotografera, filma och spela in ljud på lektionstid får endast ske om läraren gett sitt godkännande. Om du inte håller dig till ovanstående policy kommer skolan att vidta åtgärder, enskilda bedömningar görs från fall till fall och konsekvensen kan bli en skriftlig varning och i förlängningen avstängning från undervisningen.

Enligt lag är det förbjudet att kränka och förtala (lögnaktigt skvallra) andra människor, skulle detta ske kan skolan fatta beslut om polisanmälan. Att i hemlighet filma i utrymmen som omklädningsrum, toalett och dusch är också enligt lag förbjudet.

Vid olika tillfällen som till exempel skolavslutningar, Lucia eller under en vanlig skoldag kan personal fotografera, filma, spela in ljud och publicera innehållet i skolans forum för sociala medier. Rektor bedömer om publiceringen är godkänd. Skolan ska vidta försiktighetsåtgärder utifrån elever med skyddad identitet eller vårdnadshavares/elevers önskemål om att inte finnas med på bild eller liknande.

Skolledningen De la Gardiegymnasiet 2017-04-30

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan