Idrottsgymnasium (tennis, bandy och fotboll)

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

På De la Gardiegymnasiet kan du välja att kombinera idrott (tennis, bandy och fotboll) och studier.

Tennisgymnasium

Tennis (Nationell godkänd idrottsutbildning – NIU)

Läsåret 2020 får De la Gardiegymnasiet en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i tennis och blir en av elva orter i Sverige som tillsammans med Svenska Tennisförbundet erbjuder tennisgymnasium.

Nationellt godkänd idrottsutbildning är en gymnasieutbildning med tydlig elitidrottskaraktär. På en nationellt godkänd idrottsutbildning läser man normalt 400 poäng specialidrott. Minst tre träningspass i veckan ligger på skoltid.

NIU Tennis kan kombineras med Ekonomi- Samhällsvetenskaps-, Teknik- samt Barn- och fritidsprogrammet.

På eftermiddagen kommer träningen att ske i Lidköpings Tennisklubbs regi där NIU-tränaren finns på plats. NIU på De la Gardiegymnasiet har en utvecklingsmiljö där man kan erbjuda tennisträning med kvalificerade tränare samt tävlingsresor, medicinskt stöd, idrottspsykologi och kostrådgivning.

Skugga på NIU Tennis

Du som är intresserad av att besöka vår verksamhet är välkommen att kontakta Perra Granath, tennistränare 072-183 43 92.

Ansökan

För att ansöka till NIU på De la Gardiegymnasiet behöver eleven göra två ansökningar.

  • Eleven måste söka nationellt program på samma sätt som alla andra elever och ha tillräckliga meritvärden för att komma in på programmet.
  • Dessutom måste eleven göra ännu en ansökan genom sitt specialidrottsförbund. Ansökan för NIU är öppen 12 november–1 december.

Ansök till NIU 

Antagning sker genom ett särskilt urval.

Bandy och fotboll (Lokalt idrottsgymnasium – LIU)

Det lokala idrottsgymnasiet består av två kurser, Idrott och hälsa- specialisering 1, 100 poäng, och Idrott och hälsa- specialisering 2, 100 poäng. Du läser kurserna som individuellt val.

Du har två lektionspass i veckan, varierande mellan pass på is eller gräs och olika områden som fys, teori och kost.

Fokuset ligger på individuell utveckling. Dina lärare är kunniga instruktörer från Villa Lidköping respektive Lidköpings FK samt idrottslärare från De la Gardiegymnasiet. Du har också möjlighet att läsa utökat program om meritpoäng eller högskolebehörighet önskas. Ansökan sker i samband med att du väljer gymnasieprogram på Utbildning Skaraborg.

 

 

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen