Information till vårdnadshavare till nyblivna DLG-elever

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Här finns information som du som vårdnadshavare till elever på De la Gardiegymnasiet kan ha nytta av.

Busskort (Skolkort)

Elever som har mer än 6 kilometer till skolan har rätt till ett så kallat skolkort (busskort). Med skolkortet kan du resa avgiftsfritt med Västtrafik till och från skolan. Du åker gratis till skolan första dagen för att senare under uppropsdagen få ditt tåg- eller busskort. 

Corona/covid19

Coronapandemin har nu pågått i ett antal månader och kommer fortsätta under lång tid framöver. Det är därför viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Coronarelaterad information från De la Gardiegymnasiet 

Övergripande information från Lidköpings kommun

Tänk på att

 • Stanna hemma om du är sjuk eller har symtom. Detta gäller även om du känner av milda symptom, ta det säkra före det osäkra, stanna hemma.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd – detta är något av det viktigaste när det kommer till  att bromsa smittspridningen.
 • Om det är möjligt – undvik att åka buss eller tåg. Genom att göra det hjälps vi alla åt att minska trängseln för den som är beroende av att resa med kollektivtrafiken.

Elevhälsan

Elever och anhöriga som har frågor, funderingar eller problem som berör elevens studiesituation eller hälsa är välkomna till Elevhälsan. Elevhälsan finns på andra våningen i C-huset. Varje program/klass har ett team bestående av kurator, skolsköterska och specialpedagog.

Facebook

Gilla De la Gardiegymnasiet på Facebook här

Datorer

Datorerna delas ut i slutet av augusti/början av september. Med datorn kommer ett kontrakt som båda vårdnadshavarna ska läsa igenom och skriva under innan datorn lämnas ut. Datorn är ett lån under elevens tre år på gymnasiet. Är datorn eller laddaren skadad eller i dåligt skick vid tillbakalämnande kan detta komma att innebära en kostnad. Samtliga datorer/laddare kontrolleras vid återlämnandet. Kontrakt för lån av personlig dator, elevskåp, lånekort till biblioteket sker via e-tjänst. Tjänsten kräver e-legitimation.

De la Gardienätet för vårdnadshavare

Som vårdnadshavare till en elev på De la Gardiegymnasiet har du möjlighet att följa ditt barns skolgång på det vi kallar De la Gardienätet. De la Gardienätet har en administrativ del som lärarna använder för bland annat närvarorapportering och betygssättning. Här har du som vårdnadshavare tillgång till studieplan, närvaro, schema och annat.

Lärplattformen

På De la Gardiegymnasiet arbetar lärare och elever med en lärplattform (it´s learning). Många av er känner säkert igen detta från grundskolan. Lärplattformen är ett virtuellt klassrum där eleverna lämnar in uppgifter, gör prov, samlar information och har en kommunikation med både varandra och sina lärare.

Mentorns roll

Alla elever får en mentor när de börjar på De la Gardiegymnasiet. Mentors uppgift är att motivera och vägleda eleverna och ha kontakt med hemmet. Mentorn håller också i utvecklingssamtalen. Eleven ska alltid vända sig till sin mentor i första hand. Har du som vårdnadshavare frågor är det mentorn du ska kontakta.

Schema

Varje elev har ett individuellt schema som ses via Lärplattformen. I vårt schemaprogram kan eleven se schema för både klass och lärare. Schemat uppdateras emellanåt. Eleven får alltid information om detta på Lärplattformen.

Skolrestaurangen

Till dagens lunch serveras alltid en salladsbuffé, mjukt och hårt bröd samt mjölk eller vatten som måltidsdryck. All mat är tillagad enligt Livsmedelverkets rekommendationer och den mjölk som serveras är KRAV-märkt. Restaurangen har öppet varje dag kl 10:30-13:00 och eleverna äter enligt sitt individuella schema. Matsedeln kan du se här från och med veckan skolan börjar.

Skolledning

Skolan är uppdelad i 7 olika enheter med varsin rektor och en gymnasiechef. Gymnasiechef och ansvarig för enhet 7 är Magnus Thilén. Till sin hjälp har varje rektor en skoladministratör. Skoladministratören hjälper bland annat till med elevernas kurser/studieplan och CSN. Vilken rektor som är ansvarig för vilket program kan du se under Kontakta oss och fliken Skolledning.

Skolbiblioteket

I skolbiblioteket finns böcker, ljudböcker, dagstidningar, många tidskrifter samt ett antal databaser. Det finns också några datorer för skolarbete och informationssökning. Eleven kan även få hjälp med informationssökningen av personalen. Det finns tre bokningsbara grupprum och ett tyst läsrum. Alla nya elever bjuds in klassvis till en biblioteksintroduktion i början av höstterminen.
Öppettider: Måndag kl 9:00-16:00, tisdag – torsdag kl 8:00-16:00,  fredag 8:00-15:00.

Sjukanmälan

Elever som är frånvarande från skolan ska alltid sjukanmälas så fort som möjligt. Frånvaroanmälan hanteras på olika sätt på de olika programmen. Vårdnadshavare kan också anmäla sjukdom/frånvaro via De la Gardienätet.

SMS-avisering vid otillåten frånvaro

Tjänsten SMS-avisering innebär att när en elev registreras med otillåten frånvaro skickas ett SMS till vårdnadshavare, förutsatt att vårdnadshavarens mobilnummer är registrerat. Man kan även välja att lägga till sin mailadress om man vill aviseras via mail.

SYV – Studie- och yrkesvägledning

Eleven kan få hjälp med studieval under och efter gymnasietiden. Det finns även möjlighet att till vägledningssamtal, få hjälp att planera studierna och söka information. Kontaktinformation till SYV finns här

Upprop

År 1

Upprop för elever i år 1 onsdag 19 augusti. Personal finns på plats för att guida rätt.
Här samlas din klass

 • 08:30  Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Utanför A-husgavel mot Rudenschöldskolan
 • 08:30  Ekonomiprogrammet (EK) Utanför Gysär entré A-hus
 • 08:30 Bygg- och anläggningsprogramet, VVS- och fastighetsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet (BA,VF,FT) utanför G-hus
 • 08:30 Handels- och administrationsprogrammet (HA) Utanför E-hus
 • 09:00 El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet (EE, IN-YRK) utanför G-hus
 • 09:00 Naturvetenskapsprogrammet (NA) Utanför E-hus
 • 09:00 Estetiska programmet (ES) Utanför huvudentré
 • 09:00 Barn- och fritidsprogrammet (BF) Utanför A-husgavel mot Rudenschöldskolan
 • 09:00 Gymnasiesärskolan (GYSÄR) Gysärs lokaler (år 2-4 torsdag kl 08.00)
 • 09:30 Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Utanför A-husgavel mot Rudenschöldskolan
 • 09:30 Teknikprogrammet (TE) Utanför E-hus
 • 09:30 Hantverksprogrammet (HV) Utanför H-hus
 • 09:30 Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) Utanför huvudentré
 • 09:45 Introduktionsprogrammen (IM) IM:s lokaler (år 2-3 torsdag kl 10.00)

Undervisning enligt schema från torsdag 20 augusti.

År 2 och 3

År 2 undervisning enligt schema från torsdag 20 augusti. Distansundervisning under vecka 35.

År 3 undervisning enligt schema från måndag 24 augusti, läsåret startar först då för år 3.

VaktmästerIT

Hos vaktmästarna kan eleverna bland annat få IT support och hämta ut nycklar till elevskåpen i A, C, E och F-huset.  Eleverna kan få hjälp med sin dator mellan kl 8:00-12:00.
Övriga tider finns de också till hands, men behöver ibland ha stängt för andra ärenden.

Viktiga datum att komma ihåg – Lov, studiedagar

Läsårstiderna hittar du här (välj fliken Läsårstider)

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan