Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med människor, inom hälsa och fritid och i pedagogiska och sociala arbetsområden.

BF

Utbildningen ger möjlighet att utveckla kunskaper i pedagogik och hälsofrämjande arbete. Kreativitet och kommunikation är också centralt inom programmet. En del av studierna sker i form av APL (arbetsplatsförlagt lärande). Som elev på yrkesprogram har du möjlighet att genom individuellt val och utökat program uppnå grundläggande högskolebehörighet.

Fritid och hälsa

Du som väljer den här inriktningen får kunskaper om träning och om olika fritidsverksamheter och hur de påverkar oss på ett positivt sätt. Utöver ditt intresse för att lära dig mer om träning och hälsofrämjande arbete så vill du också utveckla dina ledaregenskaper. Detta får du träna på både i skolan och ute i olika verksamheter. Efter gymnasiet kan du få arbete som elevassistent samt inom fritids- och idrottsverksamheter.

Pedagogiskt och socialt arbete

Du som väljer den här inriktningen får lära dig allt om barn och ungas utveckling och lärande. Du kommer även att lära dig hur du bemöter människor i olika situationer och utifrån deras olika förutsättningar. Inriktningen förbereder dig för arbete som barnskötare i förskolan och i förskoleklass. Du förbereds även för arbete inom andra pedagogiska verksamheter eller för att läsa vidare till exempelvis förskollärare och lärare. Du som läser den här inriktningen får en bred pedagogisk kompetens och du lär dig möta, stödja och assistera barn i olika sammanhang.

Programblad med poängplan

Programblad med poängplan 21/22