Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med människor, inom hälsa och fritid och i pedagogiska och sociala arbetsområden.

BF

Utbildningen ger möjlighet att utveckla kunskaper i pedagogik och hälsofrämjande arbete. Kreativitet och kommunikation är också centralt inom programmet.
En del av studierna sker i form av APL (arbetsplatsförlagt lärande). Som elev på yrkesprogram har du möjlighet att genom individuellt val och utökat program uppnå grundläggande högskolebehörighet.

Fritid och hälsa

Inriktningen Fritid och hälsa ger dig kunskaper om människors hälsa och fritid. Den förbereder för hälsofrämjande arbete samt vidare studier och arbete inom friskvårds- och fritidssektorerna.

Pedagogiskt arbete

Inriktningen Pedagogiskt arbete ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter. Den förbereder för vidare studier och arbete inom olika pedagogiska verksamheter.

Programblad med poängplan

Programblad med poängplan 20/21