Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som ger dig kunskaper inom husbyggnation, måleri, anläggning och förande av anläggningsmaskiner. Under det första året får du en bred grund genom att prova på olika moment som ingår i de yrken vi utbildar till.

Bygg- och anläggningsprogrammetUnder år två och tre fördjupar du dina kunskaper bland annat genom att arbeta utanför skolan på riktiga byggprojekt i form av APL (arbetsplatsförlagt lärande). Ibland har dessa byggprojekt även varit utomlands,
 t ex i Rockford, USA. Som elev på yrkesprogram har du möjlighet att genom individuellt val och utökat program uppnå grundläggande högskolebehörighet.

Inriktningar

Husbyggnad

Inriktningen Husbyggnad är för dig som vill arbeta med nybyggnation, om- och tillbyggnad. Vi driver projekt där både husbyggare, målare, anläggare och maskinförare är delaktiga. Vid större byggen samarbetar vi med byggmästare på orten, vilket ofta leder till bra kontakter för APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Mark och anläggning (inriktning mot väg och infrastruktur)

Som mark- och anläggningsarbetare kan du ha många olika arbetsuppgifter. Du kan få göra allt från att bygga motorvägar till att anlägga gräsmattor. Många arbeten syftar till att förbättra infrastrukturen som att bygga broar, ledningar för fjärrvärme och vatten eller att lägga nya spår för tåg. Vid vägbyggen är schaktning, rörläggning och asfaltläggning exempel på vanliga arbeten. Många väg- och anläggningsarbetare väljer att specialisera sig och jobbar enbart med underhåll av ledningsnät under gator och vägar eller med nyläggning av asfalt. Andra arbetsuppgifter kan vara att anlägga utemiljöer, t ex gräsmattor, sten- eller plattgångar. I arbetet används många olika typer av maskiner – allt från tunga anläggningsmaskiner till tekniskt avancerade specialinstrument för mätning.

Måleri

Inriktningen Måleri är för dig som vill arbeta med färg, form och miljö. Du arbetar med måleri och tapetsering från idé till färdigt arbete, såväl inomhus som utomhus. Du arbetar både självständigt och tillsammans med andra.

Programblad med poängplan

Programblad med poängplan 18/19

Filmer

Mark och anläggning

Måleri

Husbyggnad

Viktigt att tänka på

Om du är intresserad av att välja Bygg- och anläggningsprogrammet ska du tänka på att alla yrken inom den här sektorn på ett eller annat sätt är kroppsarbeten och kräver god fysik. Du måste också räkna med att arbeta ute under alla årstider och väderlekar och du får inte ha anlag för svindel. För att lyckas bra på utbildningen bör du ha ett intresse av att jobba praktiskt, ha blick för färg och form och kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Yrkena inom byggbranschen är praktiska yrken, men de kräver också goda kunskaper i matematik och svenska. Du behöver kunna lära dig att läsa instruktioner och förstå ritningar samt kunna omsätta beskrivningar och önskemål till praktiska lösningar. Under arbetets gång uppkommer det ibland oväntade problem, till exempel vid renoveringar av gamla hus, som du måste hitta lösningar på. Arbetar du på ett mindre företag är det också ofta vanligt att du har direktkontakt med kunden och det kräver att du är serviceinriktad och har en förmåga att sätta dig in i dennes önskemål. För att kunna ha en lång karriär inom yrket är det också viktigt att du lär dig att arbeta på ett sådant sätt att yrkesskador undviks. En viktig del av utbildningen är därför att lära sig hur man arbetar på ett säkert sätt så att skador och olyckor undviks.

Mark och anläggning

Måleri

Husbyggnad