Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som ger dig kunskaper inom mark och anläggning, husbyggnation och måleri.

Bygg- och anläggningsprogrammetUnder det första året får du prova på alla tre inriktningarna som ger dig en förståelse för helheten inom byggsektorn. Under år 2 och 3 fördjupar du dina kunskaper inom ditt val av inriktning. Arbetsbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår som en del i utbildningen för att prova på arbetslivet och få erfarenheter samt skapa sig kontakter. Genom stationsövningar jobbar du både individuellt och i grupp för att utveckla dina praktiska och teoretiska färdigheter inom yrket.

Som elev på bygg- och anläggningsprogrammet har du möjlighet genom individuellt val och utökat program uppnå grundläggande högskolebehörighet för att studera vidare till ex. platschef, ingenjör, arkitekt, m.m.

Inriktningar

Husbyggnad

Inriktningen Husbyggnad är för dig som vill arbeta med nybyggnation, om- och tillbyggnad. Vid större byggen samarbetar vi med byggmästare på orten, vilket ofta leder till bra kontakter för APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Mark och anläggning (inriktning mot väg och infrastruktur)

Mark- och anläggning är för dig som vill bygga allt från motorvägar till utemiljöer i form av gräsmattor, stensättningar, parkområden, grunder, ledningsbyggnad m.m.Som mark- och anläggningsarbetare kan du ha många olika arbetsuppgifter. Du kan få göra allt från att bygga motorvägar till att anlägga gräsmattor.

Måleri

Inriktningen Måleri är för dig som vill arbeta med färg, form och miljö. Du arbetar med måleri och tapetsering från idé till färdigt arbete, såväl inomhus som utomhus. Du arbetar både självständigt och tillsammans med andra.

Programblad med poängplan

Programblad med poängplan 21/22

Film

Viktigt att tänka på

Om du är intresserad av att välja Bygg- och anläggningsprogrammet ska du tänka på att alla yrken inom den här sektorn på ett eller annat sätt är kroppsarbeten och kräver god fysik. Du måste också räkna med att arbeta ute under alla årstider och väderlekar och du får inte ha anlag för svindel. För att lyckas bra på utbildningen bör du ha ett intresse av att jobba praktiskt, ha blick för färg och form och kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Yrkena inom byggbranschen är praktiska yrken, men de kräver också goda kunskaper i matematik och svenska. Du behöver kunna lära dig att läsa instruktioner och förstå ritningar samt kunna omsätta beskrivningar och önskemål till praktiska lösningar. Under arbetets gång uppkommer det ibland oväntade problem, till exempel vid renoveringar av gamla hus, som du måste hitta lösningar på. Arbetar du på ett mindre företag är det också ofta vanligt att du har direktkontakt med kunden och det kräver att du är serviceinriktad och har en förmåga att sätta dig in i dennes önskemål. För att kunna ha en lång karriär inom yrket är det också viktigt att du lär dig att arbeta på ett sådant sätt att yrkesskador undviks. En viktig del av utbildningen är därför att lära sig hur man arbetar på ett säkert sätt så att skador och olyckor undviks.