Husbyggnad

Husbyggnad är för dig som vill arbeta mycket med problemlösning där dina händer är en viktig del. Genom hela din utbildning kommer du få prova på vanligt förekommande arbeten inom byggbranschen såväl individuellt som i grupp.

Vi arbetar efter en röd tråd för att kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt för att få dig att utvecklas på bästa sätt i ditt lärande. Hela tiden arbetar vi för att tillgodose såväl skolverkets krav på vår utbildning samt byggbranschens förväntningar på dig som blivande anställd.

Du kommer arbeta både inomhus och utomhus med nybyggnation, om- och tillbyggnad.

Du kan efter avslutad utbildning bli anställd som snickare och då ingå i ett arbetslag men det är även många av våra före detta elever som efter sin utbildning väljer att starta eget företag. Efter utbildningen finns det också stora möjligheter att gå vidare i sitt yrkesval mot andra specialyrken inom branschen som tex isolering, glas, kakel mm.