Mark och anläggning

Inget annat yrke inom byggbranschen kan erbjuda så många olika arbetsuppgifter i varierande miljöer. Din arbetsgivare kan vara stat, kommun, privata företag eller varför inte bli egen företagare.

Mark- och anläggning är för dig som vill bygga allt från motorvägar till utemiljöer i form av gräsmattor, stensättningar, parkområden, grunder, ledningsbyggnad m.m.

Vid vägbyggen är schaktning, rörläggning och asfaltläggnings vanliga arbeten. Man använder allt från tunga anläggningsmaskiner till tekniskt avancerad utrustning.

Genom denna utbildning ger vi eleverna kunskap inom anläggning med inriktning mot hjullastare och grävmaskin. Allt för att möta branschens krav och skapa ett flexibelt arbetssätt och öka anställningsbarheten.

Utbildningen ger möjligheter att möta samhällets krav på ett hållbart byggande och ta del av infrastruktursatsningar.