Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som förbereder dig för fortsatta studier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

EK

Utbildningen utvecklar dina kunskaper inom företags- och samhällsekonomi, juridik, entreprenörskap och internationell ekonomi. Detta är kunskaper som behövs för att driva företag. Inom juridiken läser du bland annat om de lagar som styr eller påverkar företag, samhälle och privatliv. Du har möjlighet att bli Diplomerad Gymnasieekonom vilket är en certifiering som genomsyrar alla ämnen och särskilt sätter ekonomiämnena i fokus. Detta gör dig redo för arbete direkt efter gymnasiet.

Inriktningar

Ekonomi

Inriktningen Ekonomi ger dig kunskaper inom företagsekonomiska områden så som marknadsföring, redovisning, internationell ekonomi, ledarskap och organisation samt juridik. Internationell ekonomi är intressant för dig som vill studera eller arbeta utomlands. I utbildningen får du också möjlighet att praktiskt prova att driva ett företag genom samarbete med Ung Företagsamhet.

Juridik

Inriktningen Juridik ger dig kunskaper om det svenska rättssystemet och de lagar och regler som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Du lär dig också mer om hur människor tänker, känner och handlar. För dig som vill studera eller arbeta utomlands är Internationell ekonomi extra intressant. I utbildningen finns möjlighet att praktiskt prova på affärsjuridik genom att driva ett företag, eller så väljer du att fokusera på rättssamhället och världen genom en humanistisk och vetenskaplig fokusering.

Programblad med poängplan

Programblad med poängplan 21/22