El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill utbilda dig inom det eltekniska området. Programmet passar dig som gillar både praktisk och teoretisk problemlösning, logiskt tänkande och att samarbeta med andra så väl som att arbeta självständigt.

EE

Vi har ett nära samarbete med många företag i regionen. Detta både i form av inflytande på utbildningen och den del av utbildningen som görs ute på företag, kallat APL (arbetsplatsförlagt lärande). Som elev på yrkesprogram har du möjlighet att genom individuellt val och utökat program uppnå grundläggande högskolebehörighet.

Inriktningar

Automation

Inriktningen Automation ger dig de kunskaper som behövs för att programmera, installera, felsöka och underhålla automatiserade produktionsanläggningar inom industrin. Du lär dig processen från idé till färdig anläggning.

Elteknik

Inriktningen Elteknik ger dig de kunskaper som fordras för att kunna installera, reparera och underhålla el-, larm- och teletekniska anläggningar.

Programplan med poängplan

Programblad med poängplan 21/22