Bild och formgivning

Inriktningen Bild och formgivning med designprofil passar dig som vill utveckla din kreativitet och jobba med designprocessen som utgångspunkt. Du får bland annat lära dig att framställa bilder, göra prototyper och designa inredningsdetaljer. Designens roll i samhället är centralt i utbildningen.

Estetiska programmet Inriktning Bild & formgivning

Under utbildningen får du kunskap om såväl traditionella arbetsmetoder som digitala verktyg. Du får även lära dig att exponera dina produkter på ett proffsigt sätt. Ibland jobbar du i ämnesövergripande projekt där det praktiska och teoretiska lärandet samverkar.

Du får arbeta med grunderna inom bildområdet för att gå vidare mot allt mer avancerade tekniker, för hand och i datorn. Designprocessen – från idé till färdig produkt – är alltid i centrum. Vi arbetar med skissteknik och digitala formgivningsprojekt utifrån aktuella visuella uttryck du möter i samhället. Utbildningen är modern och förändras i takt med vårt samhälle.

Regelbundet samarbetar vi med aktörer utanför skolan och du får möjlighet att visa upp dina designprojekt i olika sammanhang och utställningslokaler. Om du vill så kan du under ditt sista år på Estetiska programmet välja kursen Entreprenörskap där du får starta och driva ett UF-företag.

Att besöka spännande utställningar, högskolor och andra eftergymnasiala utbildningar samt att träffa yrkesverksamma personer är naturliga och viktiga inslag på Estetiska programmet. Omvärldskoll och framtidsdrömmar är viktiga hörnstenar som ger motivation och mening.

Tänk också på att Estetiska programmet kan vara ett alternativ för dig som funderar på att välja exempelvis Samhällsvetenskapsprogrammet, men som också är intresserad av att fortsätta utveckla ditt intresse för bild, form och design. Du har möjlighet att välja kurser inom programmet som ger dig liknande högskolebehörighet som det Samhällsvetenskapliga programmet. Genom det individuella valet kan du bredda din behörighet ännu mer.

Från Estetiska programmet får du med dig en kunskapsmässig verktygslåda, där du kan hantera såväl grundläggande tekniker som många av de digitala program som används inom formgivning och design. Dessutom är du väl förberedd för högre studier inom humaniora och samhällsvetenskap.

Vilka yrken som finns i framtiden kan vi inte veta idag, men vi kan ge dig en bra grund för fortsatta studier inom design, humaniora och samhällsvetenskap.

Varmt välkommen till oss!

Programblad med poängplan

Programblad med poängplan ES Bild- och formgivning 20/21