Estetik och media

Har du framtidsdrömmar inom film, reklam eller vill du kanske jobba som fotograf?  Vill du dessutom få en bred behörighet till såväl utbildningar inom media och journalistik som utbildningar inom samhällsvetenskap och humaniora? Då är Estetik och media helt rätt inriktning för dig.

ES Media

På inriktningen Estetik och media kommer datorn att vara ditt främsta verktyg för skapande. Under din tid här kommer du att få lära dig att använda programvaror för digital bildbehandling, videoredigering, layout, animation och grafisk illustration. Du samlar samtidigt på dig egna produktioner som du kan använda när du söker vidare till utbildningar på universitet eller folkhögskola.

Arbetssättet i karaktärsämnena följer mediebranschens koncept med arbete i projektform. Detta innebär att du får jobba med hela produktionskedjan från idé till färdig produkt och får därmed pröva på många av de olika yrkesroller och arbetsuppgifter som förekommer inom mediebranschen idag. Exempel på arbetsuppgifter är tidningsartikel, reklamfilm, porträttfotografering i studio, dvd-omslag, stop-motion-film etc.

Vi har modern teknisk utrustning och jobbar i de programvaror som används i mediebranschen idag. Medieklassrummet är utrustat med stora bildskärmar för bildredigering, filmklippning och grafiska illustrationsarbeten. I våra lokaler finns ett flertal fotostudios och vår TV-studio har modern inspelningsteknik för flerkamerainspelningar och en stor green screen. Vi har även god tillgång till bra kameror för både stillbildsfotografering och filminspelning samt kringutrustning som exempelvis blixtar, reflexskärmar, mikrofoner och stativ med mera.

Tre år på ES estetik och media ger dig möjligheten att besöka riktigt bra och intressanta utställningar och att få träffa yrkesverksamma inom foto och film. Detta stärker din medvetenhet om hur film, foto och bilder samverkar med omvärlden och utvecklar din kreativitet och analysförmåga.

På Estetiska programmet läser du också många teoretiska kurser som förbereder dig för högskolestudier inom ett bredare område än enbart karaktärsämnena. I de gymnasiegemensamma ämnena arbetar vi mycket med att utveckla och fördjupa läsförståelsen, träna det vetenskapliga skrivandet samt att analysera och kritiskt granska företeelser inom många olika områden. Allt för att du ska känna att du är förberedd för högskolan oavsett om du väljer att läsa vidare inom ditt karaktärsämne eller inom något annat. Några exempel på högskoleutbildningar du blir behörig till efter Estetiska programmet är jurist, journalist, polis och olika lärarutbildningar. Som programfördjupning kan du välja kurserna Matematik 2b och Naturkunskap 2 om du vill bredda dig ytterligare. Då blir du även behörig till utbildningar som till exempel sjuksköterska, socionom, landskapsingenjör och personalvetare.

Programblad med poängplan

Programblad med poängplan ES Estetik och media 19/20