Estetik och media

Inriktningen Estetik och media med profilen digital kreatör passar dig som vill lära dig att kommunicera med digitala medier och som vill utveckla en förståelse för andra människor i ett kulturellt perspektiv.

ES MediaDu får arbeta kreativt och lära dig använda olika tekniker inom exempelvis video, fotografering, layout och animation. Du får med andra ord möjlighet att utveckla dina kunskaper i att skapa och kommunicera på ett snyggt, tidsenligt och effektivt sätt i dagens digitala samhälle. Kärnan i utbildningen är det kreativa sambandet mellan kommunikation, teknik och skapande – alltid kopplat till olika målgrupper och till specifika sammanhang.

Du får dessutom en fördjupad kunskap om källkritik, vilket är oerhört viktigt i ett medielandskap där dolda budskap, fejkade nyheter och desinformation är vanliga inslag. Förståelse för hur medierna fungerar är nyckeln till att själv kunna navigera och verka i branschen.

Vi samarbetar regelbundet med aktörer utanför skolan och du får då möjlighet att jobba med riktiga produktioner som sänds eller visas för en större publik. Detta ger dig också träning i att samarbeta med andra, både inom utbildningen men även utanför skolan. Om du väljer kursen Entreprenörskap så kan du även starta och driva ett UF-företag under ditt sista år på Estetiska programmet. 

Att besöka bra utställningar, högskolor och andra eftergymnasiala utbildningar samt att träffa yrkesverksamma personer är naturliga och viktiga inslag på Estetiska programmet. Omvärldskoll och framtidsdrömmar är viktiga hörnstenar som ger motivation och mening.

Tänk också på att Estetiska programmet kan vara ett alternativ för dig som funderar på att välja exempelvis Samhällsvetenskapsprogrammet, men som också är intresserad av att fortsätta utveckla ditt intresse för digitala medier, kommunikation och skapande. Du har möjlighet att välja kurser inom programmet som ger dig liknande högskolebehörighet som det Samhällsvetenskapliga programmet. Genom det individuella valet kan du bredda din behörighet ännu mer.

Från Estetiska programmet får du med dig en kunskapsmässig verktygslåda, där du kan hantera en mängd olika programvaror och tekniska hjälpmedel inom digitalt skapande och medieproduktion. Dessutom är du väl förberedd för högre studier inom humaniora och samhällsvetenskap. 

Vilka yrken som finns i framtiden kan vi inte veta idag, men vi kan ge dig en bra grund för fortsatta studier inom kommunikation, humaniora och samhällsvetenskap.

Varmt välkommen till oss!

Programblad med poängplan

Programblad med poängplan ES Estetik och media 20/21