Introduktionsprogrammen

För dig som vill bli behörig att söka ett yrkesprogram kommer det att krävas godkänt i svenska, matematik, engelska och minst fem andra ämnen. För dig som vill bli behörig att söka ett högskoleförberedande program kommer det att krävas godkänt i svenska, matematik, engelska och minst nio andra ämnen.

De la Gardiegymnasiet 2018

Utbildningsplan för Introduktionsprogrammen (IM)

Yrkesintroduktionen IMYRK

Yrkesintroduktion ska ge elever som saknar godkända betyg behörighet till ett yrkesprogram alternativt förbereda eleverna för ett yrkesliv.
IMYRK – Heltidsstudier på grundskolenivå utifrån elevens behov med möjlighet till studier på gymnasienivå. Motivationsskapande arbete samt inslag av praktik ingår.
Studietid: 1-3 år

Individuellt Alternativ IMIND

Individuellt alternativ förbereder elever till yrkesintroduktion (IMYRK), annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.
IMIND – Studier för elever som behöver ett tydligt och strukturerat upplägg samt motivationsskapande arbete för att återfå glädje för skolarbete. Studier kan kombineras med praktik. Med möjligheter att anpassa studier för elever inom AST.
Studietid: 1-3 år

Språkintroduktion IMSPR

Språkintroduktion (IMSPR) är till för ungdomar som nyligen anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på  svenska språket för att eleverna ska kunna  gå vidare  till något annat program i gymnasieskolan, annan utbildning eller arbetsliv. Grundtanken är att utbildningen skall vara individuellt anpassad och att varje elev skall fortsätta på den kunskapsnivå den befann sig på i sitt hemland.  Eleven läser grundskoleämnen eller gymnasiekurser.
Studietid: 1- 4 år

Programinriktat individuellt val PRIV

Utbildningen är sökbar och står öppen för elever som saknar behörighet till ett yrkesprogram (får endast sakna ett behörighetsgivande ämne). Detta gäller enbart i mån av lediga platser på programmet. Eleven måste vara godkänd i ämnet Svenska.
PRIV – Eleven tillhör programmet men får stöd i det ämne eleven saknar betyg i.
Studietid: 3 år