Naturvetenskapsprogrammet

Vill du förstå världen vi lever i, hur människan fungerar eller hur vi kan påverka vår framtida miljö? Hos oss får du möjlighet att utveckla ditt naturvetenskapliga tänkande genom att studera samspelet mellan experiment och teori. En viktig utgångspunkt i vår utbildning är nyfikenhet inför växelverkan mellan människa, natur och miljö och frågor kring hållbar utveckling.

NA

Naturvetenskapsprogrammet är det högskoleförberedande program som ger den bredaste behörigheten för vidare studier. Det passar dig som vill veta mer om hur naturen, människan och samhället är uppbyggt och samspelar. Här stimuleras din nyfikenhet. Träning i att kommunicera i tal och skrift är viktiga inslag, liksom användande av modern teknik för insamling, beräkning och analys. Som naturvetare utvecklar du din förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang och problemlösning.

Du varvar teoretiska studier med laborationer samt fältstudier. Vi samarbetar med företag som till exempel Eurofins.

Om du inte planerar studera vidare kan du naturligtvis söka arbete. Den goda allmänbildningen kombinerad med språkkunskap kan ge arbete inom många områden. Ofta får man då någon form av internutbildning på de olika företagen eller inom offentlig verksamhet.

Du kan själv i viss utsträckning välja vilken behörighet för högskolestudier du vill skaffa dig. Alla som väljer programmet får, genom lämpliga val, behörighet till de flesta utbildningarna på högskolan, framför allt naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar såsom läkare, veterinär och civilingenjör. Programmet ger också behörighet för studier till lärare, jurist, miljövetare, optiker etcetera.

Vilken inriktning du vill gå på programmet väljer du inför år 2.

Inriktningar

Naturvetenskap

Inriktningen Naturvetenskap riktar sig till dig som vill få fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Inom programfördjupningen tränas din förmåga att beskriva och förstå omvärlden ur ett naturvetenskapligt perspektiv.

Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen Naturvetenskap och samhälle riktar sig till dig som vill läsa naturvetenskap, men också få en fördjupning inom samhällskunskap och geografi. Inom programfördjupningen möts natur- och samhällsvetenskapliga frågor, vilket ger ett helhetsperspektiv på omvärlden.

Naturvetenskap och musik

Inriktningen Naturvetenskap och musik är för dig som vill veta mer om de naturvetenskapliga ämnena men även har ett stort intresse för musik. Inriktningen ger dig en bred grund att stå på där biologi, matematik, fysik, kemi och musik står i centrum. Här stimuleras din musikaliska kreativitet och förmåga samtidigt som du fördjupar din analysförmåga inom naturvetenskap.

Programplan med poängplan

Programblad med poängplan 20/21