T4 – Gymnasieingenjör

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

T4 – Gymnasieingenjör

På De la Gardiegymnasiet kan du läsa profilen informationsteknik med utgångarna nätverksteknik eller mjukvarudesign.

T4 - Gymnasieingenjör

  • Nätverksteknik ger dig fördjupade kunskaper om och färdigheter i att sätta upp en servermiljö och utveckla serversystem.
  • Mjukvarudesign fördjupar dina kunskaper i webbutveckling, mjukvarudesign, databaskopplingar och serverprogrammering.

Skolan samarbetar med representanter från IT-branschen och högskolan i ett T4-råd. Rådet träffas kontinuerligt för att fastställa och utveckla utbildningens innehåll i enlighet med branschens behov. Detta gör att du avslutar vidareutbildningen till gymnasieingenjör med mycket aktuella och av branschen efterfrågade kunskaper.

Kurser i utbildningen

Utbildningen till gymnasieingenjör innehåller kurser på totalt 900 poäng. Några av dessa kurser, 400 poäng, är gemensamma för alla skolor. Övriga kurser om 500 poäng bestäms av skolorna och kan därmed skilja sig åt.

I samråd med T4-rådet har vi valt att satsa på kunskaper inom serverhantering eftersom den typen av jobb efterfrågas av arbetsmarknaden. Som nätverkstekniker arbetar du bland annat med den dagliga driften och fortlöpande utvecklingen av nätverksmiljön samt datakommunikation och datasäkerhet i större globala nätverksmiljöer.

Kurserna som ingår i utbildningen är kopplade till branschcertifieringar beroende på vald utgång. Kunskaperna du får i utbildningen på De la Gardiegymnasiet har en stor bredd och efterfrågas inom IT-sektorn.

Arbetssätt

Arbetssättet under utbildningen liknar högskolans. Du kommer att läsa en eller två kurser åt gången som tenteras vid kursens slut i form av en certifiering. Studenterna läser självständigt inför certifieringarna och studierna varvas med laborationer kopplat till kurserna. Utbildningen har egna serverar för att arbeta med laborationer i samband med certifieringarna.

Lokaler

Studenterna på det fjärde året har en egen hemvist för laborationer och studier. Lokalen är uppbyggd i form av kontor med angränsande serverrum.

Samarbetspartners och APL – arbetsplatsförlagt lärande

Studenterna kommer att ha ett nära samarbete med personer och företag ur näringslivet. Under året har alla studenter på gymnasieingenjörsutbildningen APL, arbetsplatsförlagt lärande. APL görs på ett företag som är knutet till skolan och utbildningen.

Behörighet

För att få behörighet att söka det fjärde året krävs en gymnasieexamen från Teknikprogrammet.

  • För utgång Nätverksteknik krävs godkända betyg i kurserna Programmering 1 och Dator- och nätverksteknik.
  • För utgång Mjukvarudesign krävs godkända betyg i kurserna Programmering 1 och Webbutveckling 1.

Utbildningen till fjärde året påbörjas senast det kalenderår du fyller 22 år.

Efter utbildningen

Efterfrågan på arbetsmarknaden efter personer som har en vidareutbildning efter gymnasiet men som inte nödvändigtvis har en universitetsutbildning är stor. Representanterna från näringslivet och högskolan i T4-rådet är mycket positiva till utbildningen. Den starka kopplingen till näringslivet gör att du som tar din gymnasieingenjörsexamen kommer ut i arbetslivet med aktuella och av företagen direkt efterfrågade kunskaper och blir därmed mer anställningsbar.

Ansökan

Ansökan, tillsammans med kopia på din gymnasieexamen, skickas in senast den 15 maj. Om du går i gymnasiet nu ska du skicka en kopia på din gymnasieexamen direkt när du får den. Senast den 20 juni måste alla betyg vara skolan tillhanda.
Har du frågor kontakta anders.olofsson@lidkoping.se  ansvarig T4.

Ansökan T4 profil Informationsteknik med utgång nätverksteknik/mjukvarudesign

Om du har, så bifoga slutbetyg, om inte skicka in ditt slutbetyg senast den 20 juni till Anders Olofsson, ansvarig T4.

* Fältet krävs

Kurser nätverksteknik

Obligatoriska kurser 400 p

Examensarbete 100 p
Gymnasieingenjören i praktiken 200 p
Informationsteknisk arkitektur 100 p

Övriga kurser 500 p

Datakommunikation och 
 informationssäkerhet 200 p
Administration av nätverks- och serverutrustning 100 p
Nätverksadministration 100 p
Nätverkssäkerhet 100 p

 

Med reservation för ändringar

Kurser mjukvarudesign

Obligatoriska kurser 400 p

Examensarbete 100 p
Gymnasieingenjören i praktiken 200 p
Informationsteknisk arkitektur 100 p

Övriga kurser 500 p

Datalagring 100 p
Gränssnittsdesign 100 p
Mjukvarudesign  100p
Webbserverprogrammering 1 100 p
Webbutveckling 2 100 p

Med reservation för ändringar

Obligatoriska kurser 400 p

Examensarbete 100 p
Gymnasieingenjören i praktiken 200 p
Informationsteknisk arkitektur 100 p

Övriga kurser 500 p

Datakommunikation och 
 informationssäkerhet 200 p
Administration av nätverks- och serverutrustning 100 p
Nätverksadministration 100 p
Nätverkssäkerhet 100 p

 

Med reservation för ändringar