Tennisgymnasiet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tennisgymnasiet

Rektor
Anja Bäckström 0510-77 06 82

Ansvariga tränare
Julius Demburg 070-191 95 28
Lars Granath 073-355 31 24

Studie- och yrkesvägledare
Lotta Svensson 0510-77 06 86

På Riksidrottsgymnasiet i Lidköping finns stolta traditioner när det gäller att utveckla bra tennisspelare. Robin Söderling, Johan Brunström och Elias Ymer är exempel på internationella toppspelare som under en del av sin juniortid haft Lidköping som bas. Idag studerar 15 elever på vårt riksgymnasium.

Studier

Utifrån programmens kursplaner och RIG:ets upplägg ges eleverna bästa möjligheter inom skolans Samhällsvetenskapliga program, Ekonomiprogram samt Teknikprogram. Ytterligare några program kan vara möjliga men är svårare att anpassa fullt ut på grund av programmets innehåll och beskaffenhet utifrån att laborationer och fältstudier utgör delar av undervisningen (Naturvetenskapsprogrammet).

Flera av skolans program innehåller delar där skolans styrdokument tydligt påvisar moment såsom delaktighet i produktioner (Estetiska programmet), schemalagt arbete i verkstad eller för programmet andra specifika lokaler samt antal veckor för arbetsplatsförlagt lärande (yrkesprogram). Det gör programmen mindre lämpliga för elever inom RIG utifrån att bereda möjligheter för eleverna att nå målen för utbildningen samtidigt som man utövar en elitidrott. Här är skrivningarna i skolans läroplan tydliga – eleverna måsta delta i och klara alla moment för att nå godkänt betyg.

Samhällsvetenskapliga programmet (SA) är idag det program som är fullt anpassat till RIG:ets verksamhet. Lärarna har sedan många år erfarenhet av att handleda RIG elever och har rutiner för samarbetet mellan skola och tennis. Schemat är lagt så att möjligheter till träning och/eller teori finns såväl morgon som eftermiddag under veckans dagar. Ekonomiprogrammet (EK) och Teknikprogrammet (TE) anpassas i den mån det går utifrån de krav ämnen och kurser ställer på lektionsnärvaro. På dessa program finns fler färdighetskurser vilket ställer krav på närvaro och bearbetning. Detta gäller även för Naturvetenskapliga programmet (NA) som dessutom har kurser som kräver specifika lokaler och miljöer med säkerhetsrutiner att följa exempelvis inom kemiämnet.

Skolan har flera års erfarenhet av att driva RIG verksamhet och att coacha elever mot såväl collegestudier utomlands som elitidrottskarriär. Skolan har legitimerade och behöriga lärare i samtliga ämnen som kan disponeras inom RIG:ets verksamhet. RIG eleverna upplever att lärarna har förståelse för deras vardag och de individuella lösningar som kan bli aktuella. På skolan finns ett stort elevhälsoteam med personlig kännedom om elevernas studie- och hälsosituation. Varje elev har tillgång till bärbar dator samt en lärplattform som möjliggör studier på distans exempelvis när man tränar och tävlar på annan ort. Rektor, arbetslag, mentorer/lärare och tränare har rutiner för uppföljning av elevernas studier och resultat. Skolan upplevs av elever som en trygg och stimulerande arbetsplats. På skolan finns en restaurang med egen kock som ger möjlighet till bra och alternativ skolmat såväl under skoldagen som efter träning.

Boende

Inackordering sker i privat regi och löses individuellt. Utöver de fria skolmåltiderna serveras middag i tennishallen fyra gånger i veckan. Den totala träningsmängden ligger mellan 13-21 timmar per vecka, fördelat på tennisträning, fysträning och teori. Skolan är centralt belägen där tennishall och centrum ligger inom några minuters cykelavstånd.

Träning

Vi lägger stor vikt gällande bra sparring och att skapa bästa möjliga miljö för utveckling. Träningen bedrivs både individuellt med sparring och i grupp. Vi har tre tränare som håller hög spelstandard plus att vi med kontinuitet tar in seniorspelare för sparring. Träningen bedrivs i klubbens hall med sex inomhusbanor och tre utebanor och där löpslingor finns precis utanför hallen.

Vi individanpassar träningen i stor utsträckning och genom det säkerställer vi att eleverna har den fysik som krävs för att klara av att kombinera tuff träning på banan med kombinationen skola, egna studier samt vila/fritid på ett tillfredställande sätt. Vill eleverna så finns möjlighet till träning under helgtid.

En viktig del av RIG-verksamheten är de internationella tävlingsresorna. Vi har ett stort tävlingsprogram där vi tillsammans åker på ca 10-15 tävlingar fördelat på internationella senior- och juniortävlingar samt nationella tävlingar.

Personal och lokaler

I tennisgymnasiets arbetslag ingår Julius Demburg, Lars Granath och Klemen Stanovnik. Ansvarig för fysisk träning/rehab är på plats Klemen Stanovnik med stöd av Fredrik Johansson. Alla med mycket stor internationell erfarenhet av elitidrott.

Lidköping satsar på att skapa ett träningscenter i absolut världsklass. Ett led i det är att hallen har byggts till för över 10 miljoner kronor där ett nytt gym är en av de förbättringar som kommer gymnasieverksamheten till del. Vi har dessutom ett samarbete med X-Force gym där eleverna har möjlighet att träna på sin fritid.