Vård- och omsorgsprogrammet

Om du vill ha ett stimulerande och omväxlande arbete där du möter människor i alla åldrar ska du välja Vård- och omsorgsprogrammet.

Du får en bred utbildning som leder till en yrkesexamen där det finns stora möjligheter till arbete. På programmet kan du läsa kurser som ger dig både grundläggande- och särskild högskolebehörighet för vidare studier på högskola eller universitet.

Alla elever på Vård- och omsorgsprogrammet garanteras sommarjobb inom Vård & Omsorg i Lidköpings kommun. 

I studierna är det människan som är i centrum. Du studerar människan ur olika synvinklar och läser bland annat psykologi, anatomi och fysiologi, hälso- och sjukvård, social omsorg, funktionsförmåga och funktionsnedsättning och psykiatri. 

I utbildningens kurser ingår praktik  på en arbetsplats (APL, det arbetsplatsförlagda lärandet.) under sammanlagt 20 veckor. Den är en viktig del då teori och praktik varvas så det du lär dig teoretiskt i skolan kan omsättas praktiskt på arbetsplatsen. 

Under praktiken kommer du möta människor i alla åldrar då du får möjlighet att praktisera inom hemvård, sjukvård, funktionshinder, äldreomsorg och Räddningstjänst. 

Efter avslutad utbildning kommer du vara eftertraktad på arbetsmarknaden. Din utbildning kan leda till arbete på sjukhus, vårcentral, hemvård, arbete inom särskilda boendeformer, daglig verksamhet, personlig assistent eller arbete inom psykiatrin, funktionshinder och äldreomsorg.

Vård- och omsorgsprogrammet på De la Gardiegymnasiet är en del av Vård- och omsorgscollege Skaraborg.

Programplan med poängplan

Programblad med poängplan 21/22