Information distansundervisning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Under resten av höstterminen kommer viss del av utbildningen vid De la Gardiegymnasiet genomföras på distans. Det innebär att samtliga elever fortsätter sin skolgång hemifrån och har kontakt med sina lärare digitalt.

Information distansundervisning

Undervisning på distans
Ordinarie schema ska följas så långt som möjligt.

Personal finns på plats i skolan
Lärare och annan personal kommer vara på skolan för att stötta eleverna i undervisningen. Det innebär alltså att även elevhälsa, studie- och yrkesvägledare, bibliotek och speciallärare finns som resurser via nätet.

Hur ska prov och tentamen genomföras på ett rättssäkert sätt i distansundervisning?
Lärare organiserar detta på ett professionellt sätt.

Hur länge kan elever på praktiska utbildningar få relevant undervisning på distans?
Det varierar beroende på ämnets/kursens innehåll. Innehållet styrs mot mer teoretiskt upplägg där möjlighet finns.

Kan APL/praktik genomföras?
APL och praktik genomförs i största möjliga mån efter de förutsättningar som praktikplatserna har. Vid behov prioriteras år 3.

Hur fungerar närvaro/frånvaro för eleverna?
Elever checkar in vid varje lektion.

Möten elever och vårdnadshavare
Planerade möten genomförs på lämpligt sätt, i första hand digitalt.

Behöver du som elev hämta material?
Elev utan symptom kan hämta skolmaterial efter överenskommelse med arbetslag/ mentor.

Vad gör du om din dator är trasig?
Kontakta IT-enheten DLG på e-post dlgit@lidkoping.se

Har du som elev inte tillgång till internet?
Elev kontaktar mentor som sedan kontaktar rektor.

Behöver du kontakta oss på DLG?
Gymnasiechef Magnus Thilén hanterar övergripande frågor. Respektive enhet hanterar sina specifika frågor för sina program via rektor och skoladministratör. Alla kontaktuppgifter finns på under Kontakta oss på www.delagardie.se

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan