Uppropstider

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Välkomna alla nya elever och blivande tvåor och treor 21-22 augusti.

Upprop DLG

Upprop år 1 tisdag 21 augusti kl 09:00 i De la Gardiegymnasiets aula

Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet,
Hantverksprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet

Upprop år 1 tisdag 21 augusti kl 10:00 i De la Gardiegymnasiets aula

Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Introduktionsprogrammen
Samhällsvetenskapsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Upprop år 2 onsdag 22 augusti

kl 08:00-08:45 Upprop i De la Gardiegymnasiets aula
Kl 08:45-09:30 Mentorstid
Kl 10:00 Lektionerna börjar enligt schema

Upprop år 3 onsdag 22 augusti

Kl 08:00-08:45 Mentorstid
Kl 09:00-09:45 Upprop i De la Gardiegymnasiets aula
Kl 10:00 Lektionerna börjar enligt schema

Upprop Introduktionsprogrammen onsdag 22 augusti

År 2 och år 3 kl 10:00 i De la Gardiegymnasiets aula

Upprop Gymnasiesärskolan i Gymnasiesärskolans lokaler i A-huset

Upprop år 1 tisdag 21 augusti kl 09:00
Upprop år 2-4  onsdag 22 augusti kl 08:00