Ågårdsskogens förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Ågårdsskogens förskola

Tallskogsvägen 2
531 51 Lidköping

Ågårdskogens förskola ligger vid Ågårdskogens vårdcentrum med skogen alldeles utanför förskolans gård. Just nu renoveras Ågårdskogens förskola, verksamheten bedrivs istället på Ekelundsparkens förskola.

Ågårdskogens förskola

Skogen bjuder på många utmaningar och naturupplevelser. I närområdet finns också en isbana och vill man gå lite längre kan man promenera till stadsträdgården.

Förskolans gård är uppdelad i tre gårdar, två för de yngsta barnen och en större för de äldre. Gårdarna med skogen tätt inpå ger en lugn atmosfär. En dag hos oss innehåller en blandning av lek ute och inne där vissa delar är planerad verksamhet.

Förskolan har fått utmärkelsen för Hållbar utveckling.

Renovering av Ågårdskogens förskola

Under sommaren 2017 påbörjas renoveringen av Ågårdskogens förskola. När arbetet med renoveringen pågår är det inte möjligt för barnen och personalen att vistas på förskolan. Barnen på Ågårdskogens förskola kommer, tillsammans med sin personal, att flytta in i  den tillfälliga förskolan i Ekelundsparken vid Hallgatan-Rudenschöldsgatan. Under hösten 2018 ska det vara möjligt att flytta tillbaka till Ågårdskogens förskola.

Avdelningar/HemvisterMyggan, Sländan och Grodan
Antal platserCirka 90
Antal pedagogerCirka 16
Antal heltidstjänsterCirka 15-16

Verksamhetsidé

Det sociala samspelet är ett viktigt värde på Ågårdskogens förskola. Kommunikation, olika uttrycksmedel, upplevelser och leken spelar stor roll.

Vi arbetar för att omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi tar vara på barnens nyfikenhet och de erfarenheter som barnen har med sig när de börjar hos oss. Barnen ges möjlighet att lära av varandra och lära med hjälp av vuxna som stöd och medforskande.

Avdelningar/Hemvister

Förskolan organiseras i tre arbetslag. Ett arbetslag för yngre barn, ett för mellanbarn och ett för äldre barn.

Myggan heter arbetslaget för de yngsta barnen. Sländan består av mellanbarnen och Grodan är arbetslaget för de äldsta barnen.

I arbetslagen delas barnen in i mindre grupper. Här får barnen leka i miljöer som är anpassade efter ålder, behov och intressen. Våra miljöer stimulerar lek, lärande och utveckling. När barnen byter arbetslag följer pedagoger med.

Det sociala samspelet är ett viktigt värde på Ågårdskogens förskola. Kommunikation, olika uttrycksmedel, upplevelser och leken spelar stor roll.

Vi arbetar för att omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi tar vara på barnens nyfikenhet och de erfarenheter som barnen har med sig när de börjar hos oss. Barnen ges möjlighet att lära av varandra och lära med hjälp av vuxna som stöd och medforskande.

Karta

Visa större karta