Björkhaga förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Björkhaga förskola finns i Järpås och ligger i den tättbebyggda delen av orten.

Björkhaga fsk klar

Bredvid förskolan finns Björkhaga äldreboende vilket gör att vi får spontana möten mellan unga och gamla. Närheten till Björkhaga äldreboende gör också att vi kan ha en del gemensamma aktiviteter. Vi brukar till exempel ha midsommarfirande, luciafirande, sångsamlingar och knutdans tillsammans.

I vårt område finns det möjlighet att bo på landsbygden eller i tättbebyggt område som gränsar till slätt och skog. Vi har också nära till ett litet vattendrag.

I verksamheten använder vi oss mycket av lärplattformen Tango. Vi lägger upp dokumentationer och information för att dels ge föräldrar en inblick i verksamheten och dels göra dem mer delaktiga. Det blir ett sätt för barn, föräldrar och pedagoger att tillsammans reflektera över vad som händer på förskolan.

Avdelningar/HemvisterRådjuret och Fjärilen
Antal platserCirka 60
Antal pedagogerCirka 11
Antal heltidstjänsterCirka 9,75

Verksamhetsidé

Björkhaga förskola erbjuder barnen en miljö där vi bemöter varandra med omtanke och respekt.

Tillsammans med barnen bygger vi inspirerande, spännande, kreativa och utvecklande miljöer. Under förmiddagarna kan barnen sedan välja miljö utifrån intresse.

Vi använder oss av digitala verktyg som en naturlig del i barnens lärande och utveckling.

Vi ser fram emot ett gott samarbete med föräldrar där vi bjuder in till olika möte. Vi har bland annat föräldramöten, utvecklingssamtal och möjlighet att delta i föräldraföreningen.

Våra värdeord; Barnsyn, demokrati, glädje och lärande

  • Vi ser barn som kompetenta och har kunskaper, barnen kan och vågar.
  • Det är viktigt för oss att bli sedd, att bli bekräftad och att få lyckas.
  • Barnen är delaktig i beslut och har inflytande över sin vardag.
  • Barnen får vistas i stimulerande lärmiljöer där de möter engagerade pedagoger.
  • På förskolan finns variationer i verktyg (artefakter) utifrån lärstilar.

Avdelningar/Hemvister

På Björkhaga förskola heter våra avdelningar Rådjuret och Fjärilen. Här arbetar personalen i arbetslaglag utifrån sina olika kompetenser. På Rådjuret är barnen 1-2 år och barnen på Fjärilen delas in i två grupper; Blåvingen 2-3 år och Citronfjärilen 4-5 år.

Björkhaga förskola erbjuder barnen en miljö där vi bemöter varandra med omtanke och respekt.

Tillsammans med barnen bygger vi inspirerande, spännande, kreativa och utvecklande miljöer. Under förmiddagarna kan barnen sedan välja miljö utifrån intresse.

Vi använder oss av digitala verktyg som en naturlig del i barnens lärande och utveckling.

Vi ser fram emot ett gott samarbete med föräldrar där vi bjuder in till olika möte. Vi har bland annat föräldramöten, utvecklingssamtal och möjlighet att delta i föräldraföreningen.

Våra värdeord; Barnsyn, demokrati, glädje och lärande

  • Vi ser barn som kompetenta och har kunskaper, barnen kan och vågar.
  • Det är viktigt för oss att bli sedd, att bli bekräftad och att få lyckas.
  • Barnen är delaktig i beslut och har inflytande över sin vardag.
  • Barnen får vistas i stimulerande lärmiljöer där de möter engagerade pedagoger.
  • På förskolan finns variationer i verktyg (artefakter) utifrån lärstilar.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen

Karta

Visa större karta