Gröna Fyren

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Behöver ditt barn omsorg på kvällar, nätter eller helger?

Ängsholmens förskola

I Lidköping finns Gröna Fyren som är en dygnet-runt-öppen verksamhet. Den vänder sig till barn vars föräldrar arbetar kvällar, nätter eller helger. Verksamheten erbjuder omsorg för barn från ett års ålder upp till och med årskurs sex samt efterföljande sommarlov.

Barn mellan ett och fem år har sin förskoleplats på Gröna Fyren även dagtid om behov finns. Barn som går på fritidshem erbjuds vid behov skjuts med taxi mellan fritidshem/skola och Gröna Fyren.

Gröna Fyrens lokaler finns i anslutning till Ängsholmens förskola.

Begränsat antal platser

Gröna Fyren har ett begränsat antal platser och därför kan det vara kö. Det gör också att vi inte kan erbjuda plats för barn från andra kommuner. Verksamheten vänder sig inte heller till föräldrar som studerar eller har praktik på obekväm tid.

Har du har en plats på Gröna Fyren men inte nyttjat den på tre månader sägs ditt barns placering upp för att ge plats åt barn som står på kö.

Ansöka om plats på Gröna Fyren

Ansökan gör du via e-tjänsten ”Barnomsorg, ansökan”. Söker du plats för barn i åldern 1-6 år är det viktigt att du även gör en ansökan om plats på en ”vanlig” förskola alternativt pedagogisk omsorg.

Har vi inte möjlighet erbjuda plats på Gröna Fyren är vi är skyldiga att erbjuda plats på en annan förskola under dagtid. Lägg till den ”vanliga” förskolan eller den dagbarnvårdare som du önskar som alternativ två i din ansökan.

Avdelningar/HemvisterFyren
Antal platserCirka 60
Antal pedagoger14
Antal heltidstjänster12,5

Verksamhetsidé

På Gröna Fyren tycker vi att delaktighet, samspel och kreativitet är viktiga värden. Vi arbetar utifrån dessa värden för att fylla framtidens behov för våra barn.

Förskolan arbetar enligt styrdokumenten för att omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi har ett tillåtande klimat med tilltro till det kompetenta barnet. Det betyder att vi tror att varje barn är unikt och kompetent utifrån sina egna förutsättningar.

Avdelningar/Hemvister

Gröna Fyren tillhör arbetslaget Fyren på Ängsholmens förskola.

Under tiden Ängsholmens förskola byggs har Gröna fyren två avdelningar, Gröna fyren 1 och Gröna fyren 2. Inom avdelningarna delas barnen  in i mindre grupper under dagen. Här får barnen på ett lustfyllt sätt med stöd av pedagogerna lära i miljöer som är anpassade efter ålder, behov och intressen.

På Gröna Fyren tycker vi att delaktighet, samspel och kreativitet är viktiga värden. Vi arbetar utifrån dessa värden för att fylla framtidens behov för våra barn.

Förskolan arbetar enligt styrdokumenten för att omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi har ett tillåtande klimat med tilltro till det kompetenta barnet. Det betyder att vi tror att varje barn är unikt och kompetent utifrån sina egna förutsättningar.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen

Karta

Visa större karta (2)