Hagaängs förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Hagaängs förskola

Spolegatan 8
531 52 Lidköping

Hagaängs förskola ligger i ett villaområde i centrala Lidköping. Här har vi närhet till skogen men också till centrum. Hela förskolan renoverades under 2016-2017 och hösten 2017 flyttade vi in i nyrenoverade och fina lokaler.

Hagaängs-förskola-bild

Vi arbetar med språk och kommunikation som är grunden för all vidare utveckling i barnens värld. Vi vet också att leken är viktig i barnens utveckling.

Vi vill ge barnen upplevelser i naturen och vi vill lägga grunden till att barnen får mötas i ett socialt sammanhang. Här arbetar vi utifrån värdegrunden i förskolans läroplan. Vi jobbar för att skapa en bra anknytning med barn och föräldrar för att barnen ska känna trygghet och välbefinnande.

Vår mat lagas på förskolan av egen kokerska som även har utbildning på specialkost.

Avdelningar/HemvisterLejongropen, Småfolket, Spökhuset, Mattisborgen och Trollskogen.
Antal platserCirka 90-95
Antal pedagogerCirka 20
Antal heltidstjänsterCirka 15,5

Verksamhetsidé

Våra bärande idéer uttrycks i våra utvalda värdeord: Trygghet, Glädje, Utveckling, Lärande.

T-GUL -Tändvätska! Kan inte brinna av sig själv. Det måste kombineras med andra material för att ta eld. På samma sätt får vi tillsammans med föräldrarna vara tändvätskan i barnens liv. Här kommer vårt förhållningssätt, vår gemensamma värdegrund, vår och barnens trygghet och glädje in och bildar förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

För att barn ska utvecklas och lära sig saker måste de känna trygghet med personal, miljö och övrig barngrupp. På Hagaängs förskola arbetar vi mycket med att barn och föräldrar ska känna sig trygga. Vi vill ha en öppen, ärlig och tillitsfull dialog med familjerna. Det sker främst genom den dagliga kontakten men också genom planerade samtal där vi får reda på barnens behov och vanor. Här kan vi även visa hur arbetet på förskolan ser ut. Detta är en del av Hållbar utveckling, ett arbetsområde som vi arbetar aktivt med.

För att få glada, lustfyllda och lärorika dagar erbjuder vi ett varierat materiel som passar barnens åldrar. Vi låter barnen uppleva och utforska olika material, bland annat vatten, färg och lera. Vi är lyhörda för barnens önskemål. Den fria leken där barnens intresse får styra är en viktig del för att barnen ska få bearbeta och pröva sig fram. Vår uppgift är att utmana och stimulera barnen.

Avdelningar/Hemvister

Vi har fem avdelningar, Mattisborgen, Småfolket, Lejongropen,  Spökhuset och Trollskogen. Barnen på avdelningarna är mellan ett och sex år. Vi jobbar i två arbetslag med flexibla miljöer där barnen har möjlighet att välja aktiviteter över avdelningsgränserna.

Förskolans gård är uppdelad i två delar, en för de mindre barnen och en för de äldre barnen. På det viset kan vi anpassa miljön till barnens åldrar.

Våra bärande idéer uttrycks i våra utvalda värdeord: Trygghet, Glädje, Utveckling, Lärande.

T-GUL -Tändvätska! Kan inte brinna av sig själv. Det måste kombineras med andra material för att ta eld. På samma sätt får vi tillsammans med föräldrarna vara tändvätskan i barnens liv. Här kommer vårt förhållningssätt, vår gemensamma värdegrund, vår och barnens trygghet och glädje in och bildar förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

För att barn ska utvecklas och lära sig saker måste de känna trygghet med personal, miljö och övrig barngrupp. På Hagaängs förskola arbetar vi mycket med att barn och föräldrar ska känna sig trygga. Vi vill ha en öppen, ärlig och tillitsfull dialog med familjerna. Det sker främst genom den dagliga kontakten men också genom planerade samtal där vi får reda på barnens behov och vanor. Här kan vi även visa hur arbetet på förskolan ser ut. Detta är en del av Hållbar utveckling, ett arbetsområde som vi arbetar aktivt med.

För att få glada, lustfyllda och lärorika dagar erbjuder vi ett varierat materiel som passar barnens åldrar. Vi låter barnen uppleva och utforska olika material, bland annat vatten, färg och lera. Vi är lyhörda för barnens önskemål. Den fria leken där barnens intresse får styra är en viktig del för att barnen ska få bearbeta och pröva sig fram. Vår uppgift är att utmana och stimulera barnen.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta