Lidåkers förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Lidåkers förskola

Majorsallén 79
531 39 Lidköping

Lidåkers förskola är en nybyggd förskola som är belägen i ett lugnt bostadsområde nära centrum.

Lidåkers förskola

I skogen bredvid ges barnen möjlighet att på nära håll uppleva och utforska naturen. Närheten till stans nya vattentorn väcker nyfikenhet hos barnen, vilket ofta leder till olika projekt.

På Lidåkers förskola finns tre hemvister; Jollen, Ekan och Skutan. Här finns också de gemensamma miljöerna; Hamnen och Piren. Vi har moderna lokaler som vi planerat utifrån förskolans läroplan. Bland annat finns en vattenateljé där barnen erbjuds att utforska och experimentera. Förskolans gård är indelad i fyra delar. Varje del utmanar och inspirerar barnen till varierad lek och ger stimulans utifrån alla sinnen.

Avdelningar/HemvisterJollen, Ekan och Skutan
Antal platserCirka 90-100
Antal pedagogerCirka 19
Antal heltidstjänsterCirka 15,25

Verksamhetsidé

Lidåkers förskola är en meningsskapande arena där vi lyfter fram det lustfyllda lärandet. Vi anser att barn är kompetenta och att de ska ges möjlighet till delaktighet, inflytande och ansvar. Hos oss möter barnen medforskande pedagoger i en inspirerande och lärande miljö.

Vår profil: Språk och kommunikation – nyckeln till omvärlden.

Avdelningar/Hemvister

På Lidåkers förskola finns tre hemvister. Jollen är hemvist för de yngsta barnen, Ekan är för mellanbarnen och Skutan är för de äldsta barnen.

Varje hemvist erbjuder barnen lek- och lärmiljöer utifrån förskolans läroplan Det är ålder, behov och intressen som styr innehållet. Miljöerna stimulerar till lek, lärande och utveckling. När barnen byter hemvist följer oftast en pedagog med.

Lidåkers förskola är en meningsskapande arena där vi lyfter fram det lustfyllda lärandet. Vi anser att barn är kompetenta och att de ska ges möjlighet till delaktighet, inflytande och ansvar. Hos oss möter barnen medforskande pedagoger i en inspirerande och lärande miljö.

Vår profil: Språk och kommunikation – nyckeln till omvärlden.

Karta

Visa större karta