Lilleskogs förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Lilleskogs förskola

Tornväktargatan 14
531 57 Lidköping

Lilleskogs förskolan ligger i utkanten av centrala Lidköping med möjligheter att utnyttja både stadens utbud och naturen.

Lilleskogs förskola

Vi har nära till centrum där vi bland annat kan besöka stadsträdgården och biblioteket. Skogen som ligger i närheten är en tillgång för att ge barnen naturupplevelser.

Förskolans gård är uppdelad i två delar, en för de yngsta barnen och en för de äldre. Miljöerna inspirerar till lek där barnen får motoriska utmaningar och sinnesupplevelser. En dag hos oss innehåller en blandning av lek ute och inne där vissa delar är planerad verksamhet.

Lilleskog kan ta emot ca 90 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan organiseras i tre arbetslag. Ett arbetslag för yngre barn, ett för mellanbarn och ett för äldre barn.

Avdelningar/HemvisterSödra station, Norra station, Dressinen
Antal platserCirka 90
Antal pedagogerCirka 16
Antal heltidstjänsterCirka 15-16

Verksamhetsidé

För oss är det sociala samspelet ett viktigt värde. Kommunikation, olika uttrycksmedel, upplevelser och leken spelar stor roll.

Vi arbetar för att omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi tar vara på barnens nyfikenhet och erfarenheter som barnen har med sig när de börjar hos oss. Barnen ges möjlighet att lära av varandra och lära med hjälp av vuxna som stöd och medforskande.

Avdelningar/Hemvister

Södra Station heter arbetslaget för de yngsta barnen. Norra Station består av mellanbarnen och Dressinen är arbetslaget för de äldsta barnen.

I arbetslagen delas barnen in i mindre grupper. Här får barnen leka i miljöer som är anpassade efter ålder, behov och intressen. Dessa miljöer stimulerar lek, lärande och utveckling. När barnen byter arbetslag följer pedagoger med.

För oss är det sociala samspelet ett viktigt värde. Kommunikation, olika uttrycksmedel, upplevelser och leken spelar stor roll.

Vi arbetar för att omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi tar vara på barnens nyfikenhet och erfarenheter som barnen har med sig när de börjar hos oss. Barnen ges möjlighet att lära av varandra och lära med hjälp av vuxna som stöd och medforskande.

Karta

Visa större karta