Majåkers förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Majåkers förskola

Kockgårdsgatan 4
531 41 Lidköping

Majåkers förskola är den större av de två förskolorna på Majåker och består av fyra avdelningar. Vi leker, utforskar och upplever tillsammans med barnen både inne och ute. Förskolan har en stor härlig gård och i närområdet finns det tillgång till både skog och flera lekplatser.

Majåkers förskola

På förskolan är barnen uppdelade i grupper med äldre och yngre barn. Barnen har tillgång till miljöer som är både inspirerande och utvecklande och de är anpassade efter barnens ålder och behov. Tillsammans med barnen skapar vi bra lärandemiljöer.

På Majåkers förskola finns ett Föräldrasamråd som är ett forum för föräldrars delaktighet i förskolornas verksamhet. Förskolan har fått utmärkelsen för Hållbar utveckling och är certifierade för Grön flagg.

Förskolans uppdrag enligt läroplanen Lpfö 98 reviderad 2016, är att lägga grunden för ett livslångt lärande Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Avdelningar/HemvisterGökboet, Björnidet, Ugglebo och Bikupan.
Antal platser72
Antal pedagoger14
Antal heltidstjänster12,8

Verksamhetsidé

Vi leker och utforskar tillsammans och arbetar i temaform. Barnens intresse driver arbetet framåt. Vi ser barnen som kompetenta, tänkande och unika individer som skall ges möjlighet att växa och utvecklas i en föränderlig och stimulerande miljö.

Vårt uppdrag är att skapa en miljö för barnen som stimulerar till utveckling och lärande samt erbjuder en trygg omsorg. Vi arbetar aktivt med värdegrunden, respekterar varandra och ser varandras olikheter som en tillgång.

På Majåkers förskoleområde har vi tagit fram fyra värden som är vägledande i vårt agerande tillsammans med barnen.

  • Mångfald
  • Delaktighet
  • Det goda mötet
  • Kreativt, lustfyllt och meningsfullt lärande

Avdelningar/Hemvister

På norra sidan finns Gökboet och Björnidet och på södra sidan finns Ugglebo och Bikupan.

Vi leker och utforskar tillsammans och arbetar i temaform. Barnens intresse driver arbetet framåt. Vi ser barnen som kompetenta, tänkande och unika individer som skall ges möjlighet att växa och utvecklas i en föränderlig och stimulerande miljö.

Vårt uppdrag är att skapa en miljö för barnen som stimulerar till utveckling och lärande samt erbjuder en trygg omsorg. Vi arbetar aktivt med värdegrunden, respekterar varandra och ser varandras olikheter som en tillgång.

På Majåkers förskoleområde har vi tagit fram fyra värden som är vägledande i vårt agerande tillsammans med barnen.

  • Mångfald
  • Delaktighet
  • Det goda mötet
  • Kreativt, lustfyllt och meningsfullt lärande

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen

Karta

Visa större karta