Norra Härene förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Norra Härene förskola

Karl Johansvägen 10
531 93 Lidköping

Norra Härene förskola ligger i det lilla samhället Norra Härene. Förskolan har sin verksamhet i en villa på Karl Johansvägen.

Norra härene? klar

Hos oss finns positiva och engagerade vuxna och trivsamma lokaler som är anpassade till vår verksamhet. Vi har en härlig utomhusmiljö och vackra omgivningar. Detta tillsammans med glada och nyfikna barn ger en bra grund för fortsatt växande och lärande. Vi arbetar för att det ska finnas en röd tråd mellan förskolan och skolan. På så sätt kan våra barn utvecklas i sin egen takt och utifrån sina förutsättningar.

Pedagogiken bygger på att vara i balans med sin samtid. Här är traditionella material precis som modern teknik är en självklarhet. Norra Härene förskola arbetar för en hållbar utveckling. Vi har nära till skogen och kan använda oss av den i vårt pedagogiska arbete.

Vi tycker det är viktigt med ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna. Det är en förutsättning för att vi ska kunna skapa bra förutsättningar för våra barns utveckling och lärande.

Avdelningar/HemvisterSkogslyckan
Antal platserCirka 18
Antal pedagogerCirka 4
Antal heltidstjänsterCirka 3,35

Verksamhetsidé

I den pedagogiska verksamheten arbetar vi utifrån Lpfö98/10 (förskolans reviderade läroplan). De områden som vi sätter främst är naturvetenskap, språk – och kommunikation, matematik och skapande.

Vår förskola bygger på samspel, delaktighet, utveckling och lärande. I våra temaarbeten och i alla vardagssituationer tar vi tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära. Som medforskande och närvarande pedagoger kan vi utmana barnen till ett förändrat kunnande. Dokumentationen i olika sammanhang sker med hjälp av digitala verktyg som exempelvis ipad.

Vi har också ett nära samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet i Saleby.

Avdelningar/Hemvister

Förskolan har en avdelning; Skogslyckan med barn i åldern 1-5 år.

I den pedagogiska verksamheten arbetar vi utifrån Lpfö98/10 (förskolans reviderade läroplan). De områden som vi sätter främst är naturvetenskap, språk – och kommunikation, matematik och skapande.

Vår förskola bygger på samspel, delaktighet, utveckling och lärande. I våra temaarbeten och i alla vardagssituationer tar vi tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära. Som medforskande och närvarande pedagoger kan vi utmana barnen till ett förändrat kunnande. Dokumentationen i olika sammanhang sker med hjälp av digitala verktyg som exempelvis ipad.

Vi har också ett nära samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet i Saleby.

Karta

Visa större karta