Örslösa förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Örslösa förskola

Tegelvägen 1
531 97 Lidköping

Örslösa förskola ligger i ett bostadsområde i Örslösa och har nära till lekplatser och skogen.

örslösa förskola

Örslösa förskola är i första hand till för barnens egen skull. Vi vill ge barnen en lärorik miljö där de kan känna glädje och vara trygga.

Hos oss har vi ett demokratiskt arbetssätt som grund för all verksamhet. Vi vill att barnen deltar i de flesta beslut och känner delaktighet i och ansvar för verksamheten. Genom att barnen är delaktiga i planeringen ges de möjlighet att påverka sin situation. På Örslösa förskola tar vi tillvara barnens intressen och kunskaper.

Avdelningar/HemvisterHumlan, Gräshoppan, Larven, Nyckelpigan och Trollsländan
Antal platserCirka 53
Antal pedagogerCirka 11
Antal heltidstjänsterCirka 9,85

Verksamhetsidé

Örslösa förskola är en förskola med fokus på lärande där barn ska kännas sig trygga, delaktiga och framför allt känna glädje!

Barnen ska få utveckla sin lust och förmåga att leka och lära och vi vill väcka deras nyfikenhet. Genom olika former av aktiviteter får barnen möjlighet att utvecklas tillsammans i grupp men även individuellt.

Barnens egen lek ses som mycket viktig och i den ser vi möjligheter och utmaningar. Språket utvecklas genom samvaron och genom att vi tillsammans sjunger och har rim, ramsor och högläsning. Barnen ska ges en bra start till ett livslångt lärande genom att vi förenar omsorg med pedagogisk verksamhet.

Vi vill tillsammans skapa barnens bästa förskola!

Avdelningar/Hemvister

På förskolan finns fem avdelningar/barngrupper: Gräshoppan, Humlan, Larven, Nyckelpigan och Trollsländan.

Örslösa förskola är en förskola med fokus på lärande där barn ska kännas sig trygga, delaktiga och framför allt känna glädje!

Barnen ska få utveckla sin lust och förmåga att leka och lära och vi vill väcka deras nyfikenhet. Genom olika former av aktiviteter får barnen möjlighet att utvecklas tillsammans i grupp men även individuellt.

Barnens egen lek ses som mycket viktig och i den ser vi möjligheter och utmaningar. Språket utvecklas genom samvaron och genom att vi tillsammans sjunger och har rim, ramsor och högläsning. Barnen ska ges en bra start till ett livslångt lärande genom att vi förenar omsorg med pedagogisk verksamhet.

Vi vill tillsammans skapa barnens bästa förskola!

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen

Karta

Visa större karta