Saleby förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Saleby förskola

Holmavägen
531 93 Lidköping

Saleby förskola ligger mitt i det lilla samhället Saleby. Vår närmaste granne är Salebyskolan.

Saleby fsk

Hos oss finns positiva och engagerade pedagoger och trivsamma lokaler som är anpassade till vår verksamhet. Vi har en härlig utomhusmiljö och vackra omgivningar. Detta tillsammans med glada och nyfikna barn ger en bra grund för fortsatt växande och lärande. Vi arbetar för att det ska finnas en röd tråd mellan förskolan och skolan. På så sätt kan våra barn utvecklas i sin egen takt och utifrån sina förutsättningar.

Pedagogiken bygger på att vara i balans med sin samtid. Här är traditionella material precis som modern teknik en självklarhet. Saleby förskola arbetar för en hållbar utveckling.

Vi tycker det är viktigt med ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna. Det är en förutsättning för att vi ska kunna skapa bra förutsättningar för våra barns utveckling och lärande.

Avdelningar/HemvisterKnoppen och Bladet
Antal platserCirka 48
Antal pedagogerCirka 7
Antal heltidstjänsterCirka 6,45

Verksamhetsidé

I den pedagogiska verksamheten arbetar vi utifrån Lpfö98/10 (förskolans reviderade läroplan). De områden som vi  sätter främst är naturvetenskap, språk – och kommunikation, matematik och skapande.

Vår förskola bygger på samspel, delaktighet, utveckling och lärande. I våra temaarbeten och i alla vardagssituationer tar vi tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära. Som medforskande och närvarande pedagoger kan vi utmana barnen till ett förändrat kunnande. Dokumentationen i olika sammanhang sker med hjälp av digitala verktyg som exempelvis ipad.

Vi har också ett nära samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet,

Avdelningar/Hemvister

Våra avdelningar heter Knoppen och Bladet. På Knoppen är barnen i åldern 1-3 år. Avdelningen ligger i en trivsam miljö  i nära anslutning till skolan men med egen gård. Till Bladet kommer barnen när de fyller 4 år och stannar tills de börjar förskoleklass. Avdelningen har en del av sin verksamhet i skolans lokaler och har tillgång till egen gård.

Pedagogerna på Saleby förskola bildar ett arbetslag tillsammans med pedagogerna på Norra Härene förskola .

I den pedagogiska verksamheten arbetar vi utifrån Lpfö98/10 (förskolans reviderade läroplan). De områden som vi  sätter främst är naturvetenskap, språk – och kommunikation, matematik och skapande.

Vår förskola bygger på samspel, delaktighet, utveckling och lärande. I våra temaarbeten och i alla vardagssituationer tar vi tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära. Som medforskande och närvarande pedagoger kan vi utmana barnen till ett förändrat kunnande. Dokumentationen i olika sammanhang sker med hjälp av digitala verktyg som exempelvis ipad.

Vi har också ett nära samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet,

Karta

Visa större karta