Skogsgläntans förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Skogsgläntans förskola

Tallskogsvägen 2A
531 51 Lidköping

Skogsgläntans förskola ligger vid Ågårdskogens vårdcentrum med skogen alldeles intill förskolans gård. Just nu renoveras Skogsgläntan, verksamheten bedrivs istället på Tömmens förskola.

Skogsgläntans förskola

Förskolans gård är indelad i tre gårdar, två för de yngre barnen och en för de äldre. Vi delar gård med Ågårdsskogens förskola. Skogen som ligger i närheten är en tillgång för att ge barnen naturupplevelser.

Vi använder oss mycket av lärplattformen Tango. Där lägger vi upp dokumentationer och anslag i ett diskussionsforum flera gånger i veckan för att ge föräldrar en inblick i verksamheten och göra dem mer delaktiga. Det blir ett sätt för barn, föräldrar och pedagoger att tillsammans reflektera över vad som händer på förskolan.

Skogsgläntans förskola flyttar in i nya lokaler

I oktober flyttar barn och personal in i helt nyrenoverade lokaler vid Ågårdskogens vårdcentral. I augusti 2017  påbörjades renoveringen av den del av vårdcentralen som blir förskola för Skogsgläntans- och Ågårdskogens förskolor. Under renoveringen har verksamheten bedrivits i den tillfälliga förskolan Tömmen, som ligger bakom brandstationen, vid Lilleskogs skola och förskola.

Verksamhetsidé

På Skogsgläntans förskola erbjuder vi barnen en spännande och inspirerande miljö där de får samspela och vara kreativa. Vår utgångspunkt är att barn är kompetenta. För oss innebär det att alla barn kan, vill och vågar om rätt förutsättningar skapas av oss pedagoger. Vi arbetar också utifrån kunskapen om att ett gott bemötande betyder allt både när det gäller möten med barnen, med föräldrar och andra som vi möter i vårt arbete.

  • Vi bygger tillsammans med barnen inspirerande, spännande, kreativa och utvecklande miljöer. Här blir några av nyckelorden nyfikenhet, samspel, kreativitet och delaktighet.
  • Vi arbetar med olika teman tillsammans med barnen där vi utvecklar olika spännande projekt som kommer från barnens tankar och idéer.
  • Vi följer verksamhetens utveckling genom reflektion tillsammans med kollegor och barnen om vad vi gör, vad vi lär oss och hur vi lär oss.
  • Vi arbetar med digitala verktyg som en naturlig del i barnens lärande och utveckling.
  • Vi vill ha ett gott samarbete med föräldrar där vi bjuder in till olika möten. Bland annat har vi introduktionsmöten för dig som är ny förälder på förskolan. Vi har föräldramöten, utvecklingssamtal och möjlighet att delta i inflytanderåd.

Avdelningar/Hemvister

Skogsgläntans förskola arbetar i ett arbetslag men barnen delas i grupper beroende på antalet barn på förskolan. På Myran finns de yngre barnen och på Ekorren de äldre barnen. För att bibehålla färre barn i våra barngrupper öppnar vi Snigelns hemvist vid behov.

På Skogsgläntans förskola erbjuder vi barnen en spännande och inspirerande miljö där de får samspela och vara kreativa. Vår utgångspunkt är att barn är kompetenta. För oss innebär det att alla barn kan, vill och vågar om rätt förutsättningar skapas av oss pedagoger. Vi arbetar också utifrån kunskapen om att ett gott bemötande betyder allt både när det gäller möten med barnen, med föräldrar och andra som vi möter i vårt arbete.

  • Vi bygger tillsammans med barnen inspirerande, spännande, kreativa och utvecklande miljöer. Här blir några av nyckelorden nyfikenhet, samspel, kreativitet och delaktighet.
  • Vi arbetar med olika teman tillsammans med barnen där vi utvecklar olika spännande projekt som kommer från barnens tankar och idéer.
  • Vi följer verksamhetens utveckling genom reflektion tillsammans med kollegor och barnen om vad vi gör, vad vi lär oss och hur vi lär oss.
  • Vi arbetar med digitala verktyg som en naturlig del i barnens lärande och utveckling.
  • Vi vill ha ett gott samarbete med föräldrar där vi bjuder in till olika möten. Bland annat har vi introduktionsmöten för dig som är ny förälder på förskolan. Vi har föräldramöten, utvecklingssamtal och möjlighet att delta i inflytanderåd.

Karta

Visa större karta