Skogsgläntans förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Skogsgläntans förskola

Tallskogsvägen 2A
531 51 Lidköping

Skogsgläntans förskola med nya moderna lokaler hittar du vid Ågårdskogens vårdcentrum. Det är en modern förskola med skogen bakom knuten och en utemiljö som är inspirerad av just natur och skogen.

skogsgläntan och ågårdsskogen

Skogsgläntans förskola kommer att ha plats för 100 barn fördelade i två hus, Skogen och Gläntan. Varje hus har tre hemvister; blå, grön och röd som är åldersanpassade. Första huset av Skogsgläntans förskola har nu öppnat vid Ågårdskogens vårdcentrum och det andra huset beräknas vara klart i januari. Skogsgläntans förskola är granne med Ågårdsskogens förskola och ingången till Skogsgläntan sker via utegården genom personaldelen.

På Skogsgläntans förskola använder vi oss mycket av Lidköpings kommuns lärplattform Tango. Där lägger vi upp dokumentationer och anslag i ett diskussionsforum flera gånger i veckan för att ge vårdnadshavare en inblick i verksamheten och skapa delaktighet. Syftet är att ge barn, vårdnadshavare och pedagoger möjlighet att tillsammans reflektera över vad som händer på förskolan.

Verksamhetsidé

På Skogsgläntans förskola erbjuder vi barnens bästa förskola, en spännande och inspirerande miljö för samspel och kreativitet. Vår utgångspunkt är att barn är kompetenta. För oss innebär det att alla barn kan, vågar och vill genom att vi pedagoger skapar de bästa förutsättningar för just detta. Vi arbetar också utifrån kunskapen om det goda mötet är en viktig nyckel. Att skapa goda möten gäller i alla sammanhang, tillsammans med barnen, vårdnadshavare och andra som vi möter i vårt arbete.

  • Vi bygger tillsammans med barnen inspirerande, spännande, kreativa och utvecklande miljöer. Här blir några av nyckelorden nyfikenhet, samspel, kreativitet och delaktighet.
  • Vi arbetar med olika teman tillsammans med barnen där vi utvecklar olika spännande projekt som kommer från barnens tankar och idéer.
  • Vi följer verksamhetens utveckling genom reflektion tillsammans med kollegor och barnen om vad vi gör, vad vi lär oss och hur vi lär oss.
  • Vi arbetar med digitala verktyg som en naturlig del i barnens lärande och utveckling.
  • Vi vill ha ett gott samarbete med vårdnadshavare där vi bjuder in till olika möten.

Avdelningar/Hemvister

Skogsgläntans förskola arbetar i ett arbetslag för varje hus. Barnen delas i åldershomogena grupper på de olika hemvisterna beroende på antalet barn på förskolan. Skogsgläntans förskola är uppdelad i två hus och varje hus har tre hemvister; blå, grön och röd.

På Skogsgläntans förskola erbjuder vi barnens bästa förskola, en spännande och inspirerande miljö för samspel och kreativitet. Vår utgångspunkt är att barn är kompetenta. För oss innebär det att alla barn kan, vågar och vill genom att vi pedagoger skapar de bästa förutsättningar för just detta. Vi arbetar också utifrån kunskapen om det goda mötet är en viktig nyckel. Att skapa goda möten gäller i alla sammanhang, tillsammans med barnen, vårdnadshavare och andra som vi möter i vårt arbete.

  • Vi bygger tillsammans med barnen inspirerande, spännande, kreativa och utvecklande miljöer. Här blir några av nyckelorden nyfikenhet, samspel, kreativitet och delaktighet.
  • Vi arbetar med olika teman tillsammans med barnen där vi utvecklar olika spännande projekt som kommer från barnens tankar och idéer.
  • Vi följer verksamhetens utveckling genom reflektion tillsammans med kollegor och barnen om vad vi gör, vad vi lär oss och hur vi lär oss.
  • Vi arbetar med digitala verktyg som en naturlig del i barnens lärande och utveckling.
  • Vi vill ha ett gott samarbete med vårdnadshavare där vi bjuder in till olika möten.