Torsborgs förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Torsborgs förskola

Kockgårdsgatan 4
531 41 Lidköping

Torsborgs förskola tillhör Majåkers förskoleområde och består av två avdelningar. I närområdet finns tillgång till skog och flera lekplatser. Tillsammans med barnen försöker vi skapa inspirerande lärmiljöer både ute och inne.

Torsborgs förskola

På förskolan finns ett föräldrasamråd som är ett forum för föräldrars delaktighet i förskolornas verksamhet. Torsborgs förskola har utmärkelsen Hållbar utveckling samt är certifierade för Grön flagg.

Avdelningar/HemvisterBjörnbäret och Hallonet
Antal platser36
Antal pedagoger6
Antal heltidstjänster6

Verksamhetsidé

Förskolans uppdrag enligt läroplanen Lpfö 98 reviderad 2016, är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.

På Majåkers förskoleområde har vi tagit fram fyra värden som är vägledande i vårt agerande tillsammans med barnen.

  • Mångfald
  • Delaktighet
  • Det goda mötet
  • Kreativt, lustfyllt och meningsfullt lärande.

Avdelningar/Hemvister

På Torsborgs förskola finns Björnbäret och Hallonet.

Förskolans uppdrag enligt läroplanen Lpfö 98 reviderad 2016, är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.

På Majåkers förskoleområde har vi tagit fram fyra värden som är vägledande i vårt agerande tillsammans med barnen.

  • Mångfald
  • Delaktighet
  • Det goda mötet
  • Kreativt, lustfyllt och meningsfullt lärande.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen

Karta

Visa större karta