Ulriksdals förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Ulriksdals förskola

Atletvägen 81-83
531 55 Lidköping

Ulriksdals förskola är en liten trivsam förskola som ligger i ett villaområde i stans utkant.

Ulriksdals förskola

Här har vi närheten till skogen och gångavstånd till Vänern. Detta är en tillgång för att ge barnen naturupplevelser.

På förskolan arbetar vi med olika teman. Det arbetet mynnar ut i olika projekt där barnens intresse är det som styr. Här arbetar vi mycket med barnens inflytande.

På Ulriksdals förskola strävar efter att skapa inspirerande lekmiljöer både inne och ute. Vi vill att miljöerna ska stimulera barnen till lek och utveckling.

Avdelningar/HemvisterHallonet och Blåbäret
Antal platserCirka 36
Antal pedagogerCirka 7
Antal heltidstjänsterCirka 6,30

Verksamhetsidé

Förskolan tror på det kompetenta barnet – att alla kan, vill och vågar. Kunskap skapas utifrån intresse och delaktighet.

Förskolan har ett ansvar att barnen ska lära för livet och bli välfungerande samhällsmedborgare. Barnen ges utrymme till att själva få tänka och reflektera med varandra. Vi vuxna är stöd, medforskare och utmanar barnen i deras frågeställningar. Förskolan ger barnen möjlighet till att vara delaktiga i sin dag.

Avdelningar/Hemvister

Förskolan har ett arbetslag med två avdelningar. En avdelning för de yngre barn och en för de äldre. Hallonet heter hemvisten för de yngsta barnen och Blåbäret för de äldsta barnen.

På hemvisten delas barnen in i mindre grupper, anpassade efter ålder, behov och intresse.

Förskolan tror på det kompetenta barnet – att alla kan, vill och vågar. Kunskap skapas utifrån intresse och delaktighet.

Förskolan har ett ansvar att barnen ska lära för livet och bli välfungerande samhällsmedborgare. Barnen ges utrymme till att själva få tänka och reflektera med varandra. Vi vuxna är stöd, medforskare och utmanar barnen i deras frågeställningar. Förskolan ger barnen möjlighet till att vara delaktiga i sin dag.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen

Karta

Visa större karta