Vinninga Folkets hus förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Vinninga Folkets hus förskola

Varavägen
531 71 Vinninga

Vinninga Folkets hus förskola är en belägen i utkanten av Vinninga precis vid infarten från Skaravägen. Förskolan har sin verksamhet i Folkets hus som är den stora röda byggnaden vid Vinninga AIF:s fotbollsplaner.

Folkets husb klar

Förskolan har en stor utegård med många typer av lekmiljöer bland annat en skogsdunge med grillplats. För vår verksamhet utomhus har vi även ett indiantält till vårt förfogande. Förskolans verksamhet består av Kristallen som är en 1-5 års avdelning. Huset är en levande träfflokal, där har även dagbarnvårdarna i Vinninga sin träfflokal. Två kvällar i veckan bjuder Fritidsgården in till aktiviteter för de äldre skolbarnen.

Vi har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Det betyder att vi arbetar medvetet och långsiktigt utifrån perspektiven social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I detta är Grön flagg-arbetet ett värdefullt verktyg precis som likabehandlingsarbetet.

Avdelningar/HemvisterKristallen
Antal platserCirka 18
Antal pedagogerCirka 3
Antal heltidstjänsterCirka 3,4

Verksamhetsidé

Våra centrala värden på Vinninga Folkets hus förskola är välbefinnande, nyfikenhet och demokrati.

Vi vill tillsammans skapa trivsel och ett välkomnande klimat genom att mötas, hjälpas åt, vara flexibla, reflektera tillsammans och stanna upp i vardagen och känna oss nöjda. Lust, skratt och glädje är centralt.

Ledstjärnan är vårt värdegrundsarbete och innehåller begreppen; respekt, empati, trygghet, ansvar och glädje.

Avdelningar/Hemvister

Vinninga Folkets hus förskola består av en avdelning 1-5 år med ett arbetslag av tre pedagoger.

Våra centrala värden på Vinninga Folkets hus förskola är välbefinnande, nyfikenhet och demokrati.

Vi vill tillsammans skapa trivsel och ett välkomnande klimat genom att mötas, hjälpas åt, vara flexibla, reflektera tillsammans och stanna upp i vardagen och känna oss nöjda. Lust, skratt och glädje är centralt.

Ledstjärnan är vårt värdegrundsarbete och innehåller begreppen; respekt, empati, trygghet, ansvar och glädje.

Karta

Visa större karta