Vinninga Folkets hus förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Vinninga Folkets hus förskola

Varavägen
531 71 Vinninga

Vinninga Folkets Hus förskola ligger på Varavägen i Vinninga cirka 10 km från Lidköping. Förskolan inryms i ett gammalt Folket Hus därför har vår förskola en personlig prägel.

Folkets husb klar

Vi kan utnyttja alla utrymmen som finns i huset och vi har tillgång till bl a. en scen. Förskolan har en stor utegård med många typer av lekmiljöer bland annat en skogsdunge med grillplats. Förskolans verksamhet består av Kristallen som är en 1-5 års avdelning uppdelad på 2 grupper fördelat i huset.

Folkets Hus förskola utvidgas hösten 2018 med mer förskoleplatser för att möta behovet av barnomsorg i Vinninga.

Folkets Hus förskola är en förskola för ca 36 barn om den utnyttjas maximalt och personalstyrkan varierar utifrån antalet barn i verksamheten. På vår förskola arbetar just nu kostpersonalen del av tjänst i vår verksamhet med ca 20%/ v.

Vi har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Det betyder att vi arbetar medvetet och långsiktigt utifrån perspektiven social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I detta är Grön flagg-arbetet ett värdefullt verktyg precis som likabehandlingsarbetet.

Avdelningar/HemvisterKristallen
Antal platserCirka 18
Antal pedagogerCirka 3
Antal heltidstjänsterCirka 3,4

Verksamhetsidé

Våra centrala värden på Vinninga Folkets hus förskola är välbefinnande, nyfikenhet och demokrati.

Vi vill tillsammans skapa trivsel och ett välkomnande klimat genom att mötas, hjälpas åt, vara flexibla, reflektera tillsammans och stanna upp i vardagen och känna oss nöjda. Lust, skratt och glädje är centralt.

Ledstjärnan är vårt värdegrundsarbete och innehåller begreppen; respekt, empati, trygghet, ansvar och glädje.

Avdelningar/Hemvister

Vinninga Folkets hus förskola består av en avdelning 1-5 år med ett arbetslag av tre pedagoger.

Våra centrala värden på Vinninga Folkets hus förskola är välbefinnande, nyfikenhet och demokrati.

Vi vill tillsammans skapa trivsel och ett välkomnande klimat genom att mötas, hjälpas åt, vara flexibla, reflektera tillsammans och stanna upp i vardagen och känna oss nöjda. Lust, skratt och glädje är centralt.

Ledstjärnan är vårt värdegrundsarbete och innehåller begreppen; respekt, empati, trygghet, ansvar och glädje.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen

Karta

Visa större karta