Pedagogisk omsorg

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

I Lidköping finns pedagogisk omsorg i form av Dagbarnvårdare. Tidigare kallades den här verksamhetsformen för familjedaghem.

Pedagogisk omsorg

Barnomsorg erbjuds också som pedagogisk omsorg. En dagbarnvårdare tar hand om barn i sitt hem och det är hemmiljön och den lilla gruppen som kännetecknar den pedagogiska omsorgen. Dagbarnvårdaren är anställd av Lidköpings kommun och arbetar med barn från ett års ålder.

Dagbarnvårdarnas uppgift

Dagbarnvårdarnas uppgift innebär i korta drag att ge barn omsorg, fostran och goda möjligheter till lärande. Det finns så kallade Allmänna råd som är rekommendationer för den pedagogiska omsorgen. I de allmänna råden står bland annat att verksamheten ska vara rolig och stimulerande och att barnen ska få stöd i sin utveckling. Barnen och föräldrarna har också rätt till inflytande i verksamheten.

Aktiviteter i grupp

Dagbarnvårdare inom samma geografiska område samarbetar och träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter med barnen. Oftast används en grupplokal som utgångspunkt för träffarna. Genom samarbetet i gruppen har alla barn en dagbarnvårdare i reserv om ordinarie dagbarnvårdare blir sjuk eller har semester.

Skolbarn i pedagogisk omsorg

I Lidköping erbjuds alla skolbarn plats i fritidshem när föräldrarna arbetar eller studerar. Fritids erbjuds till och med årskurs sex samt efterföljande sommarlov. I Lidköping finns fritidshem integrerat med alla grundskolor som har verksamhet för barn i åldern 6-12 år.

Endast i undantagsfall kan skolbarn få plats i pedagogisk omsorg. För detta krävs ett särskilt beslut i det enskilda fallet och beslutet gäller för ett läsår.

Du kan ansöka om skolbarnomsorg hos barnets dagbarnvårdare i samband med att du får erbjudande om förskoleklass. Erbjudandet får du i början av året, det år ditt barn fyller sex år. Du gör då en ansökan på särskild blankett där du anger de särskilda skäl som gör att du önskar pedagogisk omsorg istället för fritidshem. Ny ansökan måste sedan göras inför varje läsår.

Kontakta oss om du vill göra en ansökan.

Dagbarnvårdarnas uppgift innebär i korta drag att ge barn omsorg, fostran och goda möjligheter till lärande. Det finns så kallade Allmänna råd som är rekommendationer för den pedagogiska omsorgen. I de allmänna råden står bland annat att verksamheten ska vara rolig och stimulerande och att barnen ska få stöd i sin utveckling. Barnen och föräldrarna har också rätt till inflytande i verksamheten.