Pedagogisk omsorg

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Lidköpings kommun erbjuder pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare. Tidigare kallades den här verksamhetsformen för familjedaghem. I dagligt tal kallar många dagbarnvårdaren för dagmamma.

Pedagogisk omsorg

Barnomsorg erbjuds också som pedagogisk omsorg. En dagbarnvårdare tar hand om barn i sitt hem och det är hemmiljön och den lilla gruppen som kännetecknar den pedagogiska omsorgen. Dagbarnvårdaren är anställd av Lidköpings kommun och arbetar med barn från ett års ålder.

Dagbarnvårdarnas uppgift

Dagbarnvårdarnas uppgift innebär i korta drag att ge barn omsorg, fostran och goda möjligheter till lärande. Det finns så kallade Allmänna råd som är rekommendationer för den pedagogiska omsorgen. I de allmänna råden står bland annat att verksamheten ska vara rolig och stimulerande och att barnen ska få stöd i sin utveckling. Barnen och föräldrarna har också rätt till inflytande i verksamheten.

Aktiviteter i grupp

Dagbarnvårdare inom samma geografiska område samarbetar och träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter med barnen. Oftast används en grupplokal som utgångspunkt för träffarna. Genom samarbetet i gruppen har alla barn en dagbarnvårdare i reserv om ordinarie dagbarnvårdare blir sjuk eller har semester.

Skolbarn i pedagogisk omsorg

I Lidköping erbjuds alla skolbarn plats i fritidshem när föräldrarna arbetar eller studerar. Fritids erbjuds till och med årskurs sex samt efterföljande sommarlov. I Lidköping finns fritidshem integrerat med alla grundskolor som har verksamhet för barn i åldern 6-12 år.

Endast i undantagsfall kan skolbarn få plats i pedagogisk omsorg. För detta krävs ett särskilt beslut i det enskilda fallet och beslutet gäller som längst ett läsår.

Du kan ansöka om skolbarnomsorg hos barnets dagbarnvårdare i samband med att du får erbjudande om förskoleklass. Erbjudandet får du i början av året, det år ditt barn fyller sex år. Du gör då en ansökan på särskild blankett där du anger de skäl som gör att du önskar pedagogisk omsorg istället för fritidshem. Ny ansökan måste sedan göras inför varje läsår.

Ansökan ska vara Lidköpings kommun tillhanda senast 31 mars. Kontakta Lidköpings kommun om du vill göra en ansökan.

Tieto Edu - app för vårdnadshavare

För att registrera barnets tider och anmäla sjukfrånvaro finns appen Tieto Edu. Du loggar in med Mobilt BankID.

Tips när du fyller i schema
Det är viktigt att du löpande fyller på nya tider i barnets schema i så god tid som möjligt. Tänk på att fylla i alla tider (inklusive skoltider för barn i fritidshem). Om ditt barn ska vara ledig en dag lämnar du den dagen tom, utan tider. Ska barnet vara ledig hela veckan markerar du rutan Ledig hela veckan.

Tips när du anmäler sjukfrånvaro
Du kan anmäla sjukfrånvaro via appen. Hör med personalen om de också önskar ett meddelande där du talar om anledningen till sjukfrånvaron.

Tänk på att anmälan om sjukfrånvaro endast gäller barnomsorgen. Sjukanmälan till skolan gör du via lärplattformen Tango.

Självservice förskola och fritids
På sidan Självservice förskola och fritids kan du också registrera barnets tider och anmäla sjukfrånvaro till barnomsorgen.

Sms-tjänst med information till dagbarnvårdaren

Du har möjlighet att skicka sms med information till dagbarnvårdaren

Det är viktigt att du skickar meddelandet från ett mobilnummer som finns registrerat i ditt barns kontaktuppgifter samt att det inte är spärrat för betaltjänster. Du betalar inget extra utan endast den sms-taxa som gäller för ditt abonnemang. Ändring av mobilnummer gör du via e-tjänsten Självservice förskola och fritids. Tänk på att du skriver in siffrorna i en följd, utan bindestreck eller mellanslag och ange inte landsnummer.

Skicka sms till: 076-944 60 00

  • Du anger barnets personnummer ååmmdd-xxxx
  • Det är viktigt att mellanslagen blir rätt. Använd inte Enter (radbyte).
  • Skicka in efter kl. 18.00 om frånvaron avser nästa dag.
  • Max 160 tecken på meddelandet.

Exempel:
Info ååmmdd-xxxx Farfar hämtar kl 14.00

Dagbarnvårdarnas uppgift innebär i korta drag att ge barn omsorg, fostran och goda möjligheter till lärande. Det finns så kallade Allmänna råd som är rekommendationer för den pedagogiska omsorgen. I de allmänna råden står bland annat att verksamheten ska vara rolig och stimulerande och att barnen ska få stöd i sin utveckling. Barnen och föräldrarna har också rätt till inflytande i verksamheten.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan